"Virtuální"
prohlídka
Zlínské
hvězdárny

nakreslil: Ing. arch. Ivan Havlíček

Pan ředitel MUDr. Zdeněk Coufal Klubovna - pracoviště a zázemí demonstrátorů Tučňák Tučňáci na jižních záchodech Přednáškový promítací sál - pro 50 až 100 osob dle charakteru pořádané akce; sál je vybaven vlastní vzduchotechnikou a samostatnou promítací kabinou Slunolamy - zamezující ohřevu střechy přes den tak, aby v noci nebylo pozorování rušeno stoupajícím teplých vzduchem a turbulencí Mechanická dílna - hvězdárna bude soběstačná v údržbě a opravách astronomické techniky Bezbariérový záchod Pilíř - hlavní dalekohled je ukotven na samostatně založeném pilíři oddilatovaném od zbytku stavby Fotokomora - temná místnost bez oken pro klasický chemický fotografický proces Hlavní bezbariérový vstup Optická dílna - ukrytá pod schody, slouží pro údržbu, opravy a výrobu astronomické optiky Plynová kotelna Požární hydrant Knihovna a studovna - hlavní informační centrum celé budovy Vstup na pozorovací terasu a na pozorovatelnu Odsuvná střecha kryjící pozorovatelnu Hlavní dalekohled - generálně opravený po téměř 50 letech v Central Services pana Ladislava Bublíka, Mokrá 314, Zlín Pozorovatelna s hlavním dalekohledem Pozorovatelna s hlavním dalekohledem Celá hvězdárna je přístupná osobám se ztíženou možností pohybu Střešní terasa - pro pozorování oblohy přenosnými dalekohledy Střešní terasa - pro pozorování oblohy přenosnými dalekohledy Záchod Hvězdárnu provozuje Zlínská astronomická společnost Chodba s astronomickou výzdobou Chodba s astronomickou výzdobou Přístupová cesta ke hvězdárně je bezbariérová a osvětlená správně cloněnými světly, které nesvítí do nebe a neruší tak astronomická pozorování Přednášky pro veřejnost - pravidelně na různá témata nejen z astronomie