Nová hvězdárna z jihovýchodu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Odborná činnost ZAS

 • Pořádá pozorování mimořádných jevů a úkazů (zatmění Slunce, Měsíce, přílet komety, …).
 • Účastní se odborné práce ve dvou mezinárodních pozorovacích programech:
  • měření zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy
  • měření minim jasnosti proměnných hvězd
 • Podílí se na popularizaci astronomie v místním tisku.
 • Vydává vlastní periodikum Zorné pole (náklad cca 200 výtisků), vycházející několikrát ročně.
 • Dlouhodobě spolupracuje s odborem mládeže a tělovýchovy Úřadu města Zlína na úseku práce s dětmi (činnost astronomických kroužků, pořádání letního tábora, pomoc s organizací Bambiriád 2000 – 2002 a jiných akcí pro mládež), čímž se podílí na prevenci patologických jevů mládeže.
 • Po stránce odborné úzce spolupracuje s hvězdárnami ve Valašském Meziříčí, Brně, Ondřejově (Astronomický ústav České akademie věd) a v Rokycanech.
 • Byla iniciátorem zřízení WWW stránek České astronomické společnosti a dosud je server těchto stránek našimi členy spravován.
 
Dnes je středa 29.5.2024, 22.57 (150. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster