Nová hvězdárna z jihovýchodu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Stará Zlínská hvězdárna

Fotografie staré hvězdárny

Před více než 50 lety, přesně 6. června 1953, byla ve Zlíně slavnostně otevřena hvězdárna. Její stavba měla bohatou historii, o čemž svědčí i to, že tato provizorní hvězdárna přežila půl století. Tuto hvězdárnu si dnes můžeme prohlednout už jen na fotografiích, protože byla v červenci roku 2002 zbourána kvůli dlouho plánované rekonstrukci Gymnázia Zlín.

Začátky astronomie na Zlínsku však sahají už do roku 1950, kdy se 11. října v rámci Závodního klubu Svit ustavil astronomický kroužek, který se scházel v místnostech závodního klubu Svit ve Společenském domě (dnešní hotel Moskva). Následovaly astronomické přednášky a pozorování nově zakoupeným dalekohledem – Binarem. Postavení hvězdárny v Gottwaldově se tak postupně stalo nutností.

V roce 1952 je na Lesní čtvrti zahájena stavba hvězdárny (pozorovatelna a klubovna). Je zde instalován dalekohled postavený dle vlastního návrhu v ZPS.

V roce 1954 je ke stávající hvězdárně přistavěn přednáškový sál a místnosti technického a sociálního zázemí hvězdárny. Hvězdárna je chápána jako provizorní. Je uvažována stavba velké hvězdárny na vrcholu kopce Díly, k jejíž realizaci nikdy nedošlo.

V roce 1959 je v okolí hvězdárny zahájena stavba pavilónové školy (gymnázia). Pozemek hvězdárny je převeden na školskou správu KNV Gottwaldov.

Na začátku srpna 2002 bylo sídlo ZAS definitivně vystěhováno a opuštěno. V polovině srpna 2002 pak byla stará budova zlínské hvězdárny srovnána se zemí.

Demolice hvězdárny

Hvězdárna bez střechy

Místo bývalé hvězdárny

Více podrobných informací o historii zlínské amatérské astronomie najdete v historii staré hvězdárny. Dozvíte se mimo jiné i to, jak už tehdy zlínskou astronomii zasáhla stavba Gymnázia Zlín a také to, jak se místo původně plánované zděné hvězdárny postavila hvězdárna dřevěná z materiálu bývalé vrátnice z Hulína.

 
Dnes je neděle 23.6.2024, 07.47 (175. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster