Nová hvězdárna z jihovýchodu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Kronika astronomického kroužku v Gottwaldově

Kronika astronomického kroužku v Gottwaldově Prvním a do postavení nové hvězdárny vlastně jediným dokladem o naší astronomické minulosti je Kronika astronomického kroužku. Kronika byla střídavě vedena svými členy od vzniku kroužku v roce 1951 až do konce sedmdesátých let. Záznamy jsou zde sice občas velmi stručné, nicméně z nich je patrné nadšení a obětavost otců zakladatelů, bez nichž by astronomie ve Zlíně nedosáhla dnešního stavu. Vlastně jen díky našim předchůdcům, kteří nás naučili dívat se na nebe, dnes můžeme téměř samozřejmě nabízet astronomii svým současníkům v nové budově, o níž oni jen snili. Poslední zápis v kronice je z roku 1981.

Kroniku astronomického kroužku nám laskavě naskenovali přátelé ve Valašském Meziříčí při přípravě výstavy Historie a současnost astronomie v regionech. Taktéž jim za tento čin děkujeme. 
Dnes je sobota 13.7.2024, 03.08 (195. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster