Nová hvězdárna ze severu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Zlínská astronomická společnost

Zlínská astronomická společnost (dále jen ZAS), je otevřené sdružení občanů, kteří se zajímají o astronomii a přírodní vědy a chtějí se podílet na popularizaci astronomie ve Zlíně a na provozu nové Zlínské hvězdárny.

Nová hvězdárna je (stejně jako stará hvězdárna) zařízením ryze amatérským, bez profesionálních pracovníků či správce. Veškerou činnost a aktivity pořádají členové ZAS (pracující a studenti) ve svém volném čase, bez nároku na odměny. Finance z členských příspěvků a veškeré dotace jsou věnovány na činnost ZAS a na vybavení hvězdárny.

Historie dnešní ZAS se začala psát už 11. října 1950, kdy je v tehdejším Gottwaldově založen Astronomický kroužek při Sdruženém závodním klubu Svit, ZPS a Rudý říjen.

V roce 1992 vzniká na základě zákona č. 83/1990 Sb. Zlínská astronomická společnost jako občanské sdružení. Jedná se o faktickou transformaci astronomického odboru Domu kultury Svit. V roce 1994 je podepsána nájemní smlouva s Gymnáziem Zlín, neboť budova hvězdárny a pozemek byly shledány majetkem gymnázia (důsledek převodů a delimitací započatých v r. 1959). Donedávna sloužila hvězdárna i výuce astronomie na Gymnáziu Zlín. V roce 1995 jsou na základě znaleckého posudku odkupem movitého majetku od DK Svit vyřešeny majetkové vztahy ZAS a DK Svit.

Činnost ZAS je podporována Fondem mládeže a tělovýchovy a vybrané akce Kulturním fondem města Zlína.

Dokumenty ZAS

Stanovy Zlínské astronomické společnosti (PDF – 80 kB)

Provozní řád hvězdárny (RTF – 30 kB, PDF – 64 kB) schválil výbor ZAS a je platný od 23.1.2005.

Smlouva o výpůjčce na provozování Hvězdárny Zlín podepsaná dne 31.12.2003 v 9.30 SEČ předsedou ZAS – MUDr. Zdeňkem Coufalem.
 
Dnes je úterý 18.6.2024, 23.41 (170. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster