Nová hvězdárna z jihovýchodu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Galerie

Zpět na seznam akcí

Zvukové obrazy Tomáše Dočkala

Dobrý večer,
mé jméno je T.D. a toto je můj kolega a učitel M.Č. Rádi bychom vás uvítali na vernisáži naší výstavy Zvukové obrazy a děkujeme vám, že se jí účastníte. Pevně věříme, že výstava bude pro vás obohacením.

Považuji za nutné vysvětlit jednu věc hned na začátku, i když vysvětlení budete potřebovat až na konci. Po shlédnutí těchto děl a obeznámení se s nimi se budou mnozí ptát, zda je to vůbec umění? A budou se jistě právem ptát. Má odpověď tedy zní: ANO, JE TO UMĚNÍ !!!

Tímto tedy předcházíme shlukování nespokojených občanů, kteří vždy chtějí mít ve věci jasno, a můžu se nyní věnovat hlavní náplni semináře. Výstava je zvláštní v jedné věci: není pouze umělecká, nýbrž i vědecká. Jsou zde prezentovány obrazy, které jsou silně zredukovány a upraveny tak, aby vždy dominoval jeden konkrétní jev. Jsou to graf působnosti pocitů na osobnost na obraze MELODICKÉ KOLEJE, hustota a výška vln na zvukotvorných plochách na obraze TVŮRČÍ POLE I, hustota vln a barevnost zvukotvorných ploch na obraze TVŮRČÍ POLE II, šířka vln na zvukotvorných plochách na obraze POZITIV A NEGATIV. Tyto obrazy mají rezonanci částečně podmíněnou podkladem. Ovšem část výzkumu se zaměřila i na prostorovou rezonanci. Tomuto jevu se věnuje částečně obraz PŘEMĚNA, kde prostorovost není ještě dokonalá, ale především obraz STRUKTURY, jehož prostorová rezonance už je téměř dokonalá. Dále se zde nacházejí tři obrazy, vytvořené kolektivem autorů pod vedením M.Č. Na tato díla jsou naše závěry aplikovatelné bez omezení.

A nyní nejdůležitější závěry našeho výzkumu. Výsledný zvuk je závislý na frekvenci, neboli četnosti, hustotě vln a jejich výšce. Tento závěr je zřejmý a platí i zde. Náš výzkum rozšířil počet podmaňovatelů ještě o šířku jednotlivých vln. O pravdivosti tohoto závěru se můžete přesvědčit na obraze POZITIV A NEGATIV. Dále rozšiřujeme podmaňovatele o barvu zvukotvorné plochy, která je samozřejmě tvořena vlnami. Tuto tezi potvrzuje především obraz TVŮRČÍ POLE II.

Pokud tedy platí, že zvuk a barva jsou spolu propojeny, tak v důsledku to znamená, že všechny obrazy mají svou melodii a také obráceně: každou melodii lze vyjádřit barvami.

POČÁTEK, KTERÝM JSME ZAHÁJILI NÁŠ VÝZKUM:
M.Č. přichází k T.D.: „Pane kolego pojďte rychle, myslím, že jsem právě objevil gramofon.“ Oba kráčí k onomu obrazu a poté M.Č. předvede svůj objev: „Vidíte?“
T.D.: „No ne, to je velmi zvláštní. Dovolíte?“ a též si to vyzkouší. „Obrazy mohou očividně vydávat zvuk, to se musí řádně prozkoumat.“
M.Č.: „Nechám to na Vás, pane kolego, a budu vám rád nápomocen.“

Z úvodní řeči T.D. při semináři o zvukových obrazech při zahájení výstavy…

 
Dnes je sobota 13.7.2024, 03.38 (195. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster