Nová hvězdárna z jihovýchodu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Galerie

Zpět na seznam akcí

Vernisáž výstavy: Jaromír Kopečný

Úvodní řeč velevýznamného historika umění, teoretika a kurátora J. Š. k výstavě Jaromíra Kopečného v Třebíči v roce 2006:

Čáranice Jaromíra Kopečného
Kopečný vnímá galerii jako místo přihlašování se k její vlastní tradici a historii. Čáry by se mohly přesunout i mimo ni, protože se zabývaly mimouměleckým materiálem. Beze slov a Death Valley by jinde neměly ke komu promlouvat. Přijetí omezeného hracího hřiště se ukazuje jako podmínka pro přenos konkrétních informací a jejich udržení alespoň v těch neobecnějších souvislostech. A jestli se o výsostném umění pro galerie často pochybuje, Kopečný se k němu hlásí. Podobně jako se u moderních malířů hlásí k jejich užitnému a komerčnímu záměru. Určeny jsou pro kalendář, který by se mohl včlenit mezi sortiment galerijních či specializovaných knihkupectví a odvážnějších papírnictví. A Kopečný usoudil, že úspěchu nedosáhne jinak než symbiózou se slavnějšími umělci. Proto čáry využívají lidské obsese v odhalování intimity géniů, zálibu v tom, přistihnout je v podvlékačkách. Neuvidíme sice jediného umělce a žádné spodní prádlo, zato tucet plagiátů převzatých z cizích ateliérů.

Ateliér zaujímá významné postavení v uměleckého mytologii. Bývá považován za místo, kde jsou stopy génia nejčitelnější, kde lze získat další cenné informace do vlastních kartoték voyerismu. Ke svému překvapení díky čárám zjistíme, že umění dvacátého století není výsledkem excentrických duchovních hnutí, protože vychází z pečlivého studia vědy, nedodržených hygienických předpisů nebo jen odlišných fyzikálních zákonů, co ateliér opanovaly. Myšlenky moderních malířů mají být pokřivenou didaktikou, protože právě k ní se modernističtí myslitelé často uchylovali, aby svůj koncept masově rozšířili. Natolik pokřivenou, že od ní v důsledku žádné poučení nemůžeme čekat. Opět se na scénu dostává vtip, tentokrát ovšem sebestředný. Jakmile se totiž parodie dostane do opravdových tržních podmínek, mění se v zisk pro parodujícího. Proč se zlobit, obchod je obchod a Kopečný se chce rovněž zviditelnit. Hlavně se nechtějme ptát, jak to, že to nejde jinak. Iluzi velkého umění a bohémy (přes jisté výhrady teoretiků) přiživuje mainstream filmové a knižní produkce a v aukčních síních z toho mají dětinskou radost. Kopečného čáry se stávají zrcadlem pozice současného umělce ve společenském žebříčku. Neproklínají ji. Snaží se o gesto “východiska” a právě jen o toto gesto.

Kopečný dělá také grafiky. Ověřuje si, za jakých okolností lze operovat s parodií historie umění. Jestliže historii staví do nového světla, promýšlí kontexty určení, schopnost absorpce určitých sociálních skupin a parodií ostatních, táže se i na to, co znamená autor v umění. Neon nad Třebíčí skutečně září závažně, protože jej napájí stejná motivace. Ukázat na divoké soužití se světem, jenž člověku předvádí, jak se dokáže řítit všemi směry a jevit se v každé molekule hereticky a protikladně, pokud si jej budeme chtít vysvětlit. Nezbývá nám, než se otevřeně přiznat k participaci, k příživnictví, nedělat si z toho vinu ani zásluhu, ale stavět na tom případnou vážnou nevážnost. Takové by přeci mohly být myšlenky konceptuálního umělce 21. století.

Výše uvedený text byl přečten na vernisáži Kopečného výstavy na hvězdárně 22.3.2008.

 
Dnes je středa 24.7.2024, 07.50 (206. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster