Nová hvězdárna z jihovýchodu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Galerie

Zpět na seznam akcí

Přednáška RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc.: Je kosmologie mytologií?

Mnoho článků a také některé přednášky naleznete na domovské stránce Vladimíra Wagnera.

Jak vypadá svět, ve kterém žijeme? Jak a kdy vznikl? Jak se vyvíjí? Nebo existuje věčně? To jsou otázky, které zajímají lidstvo už od rozbřesku jeho existence a mají velmi hluboký filosofický dopad.

V předchozích desetiletích začíná lidstvo na tyto otázky nacházet relevantní odpovědi, tak jak se daří postupovat v poznávání hlubin vesmíru. Objevila se velká řada i velmi exotických představ popisovaných i velmi exotickými názvy: inflační vesmír, srážka brán, ekpyrotický vesmír či temná hmota a temná energie. V několika posledních letech pak došlo k dalšímu velkému skoku v kvalitě znalostí o původu a vývoji námi pozorovaného vesmíru. Je to spojeno hlavně s obrovským pokrokem v měření vlastností reliktního záření a těch nejvzdálenějších objektů ve vesmíru. Zároveň však i velkým pokrokem v našich znalostech struktury hmoty a sil v přírodě. Podařilo se tak získat řadu přesných údajů o parametrech, které popisují vývoj a stavbu vesmíru. Jaké jsou současné hypotézy a teorie, které popisují strukturu a vývoj vesmíru, na jakých experimentálních údajích jsou založeny, jaká měření potřebují ke svému prokázání i jaké jsou jejich filosofické dopady, se snaží odpovědět tato přednáška.

Vzhledem k širokému záběru tématu bude přednáška zaměřena podrobněji na tři témata. Nejnovější důkazy existence temné hmoty a diskusi tohoto problému. Průběh vzniku baryonové hmoty a nejnovější objevy v této oblasti. A také diskusi vlivu reliktních neutrin na stavbu vesmíru a možnosti jejich detekce někdy v budoucnu.

Přednáška se bude zabývat nejnovějšími poznatky, které se týkají struktury a vývoje vesmíru. Povíme si, na jakých experimentálních pozorováních jsou naše představy o vzniku světa, ve kterém žijeme, založeny. Zaměříme se na vysvětlení tak exotických jevů a pojmů, jako je temná hmota, reliktní neutrina a přechod kvark-gluonového plazmatu v normální hmotu, která tvoři hvězdy, planety i naše těla. Dotkneme se i filosofických dopadů nejnovějších objevů.

Plakát ku přednášce zvoucí.

 
Dnes je neděle 23.6.2024, 06.57 (175. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster