Nová hvězdárna ze severu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Archiv starších akcí a novinek

Vyberte si požadovaný rok nebo měsíc, ve kterém se buď konala hledaná akce anebo ve kterém novinka pozbyla svou platnost:

2004  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2005  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2006  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2007  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2008  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2009  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2010  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2011  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2012  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2013  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2014  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2015  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2016  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2017  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2018  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2019  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2020  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2021  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2022  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2023  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2024  –  01  02  03  04  05  

Program

Výstava fotografií "Jemen – zemí královny ze Sáby"
sobota 4.11.2006 od 17.00
pořádá: Alena Gajdošíková a Robert Bazika vstupné:
Fotografie, které můžete shlédnout, vznikly při třítýdenním putování napříč Jemenem v květnu roku 2006. Naše pětičlenná expedice si kladla za cíl navštívit odlehlá místa této velmi rozmanité země a objevit komunity lidí, které si ještě uchovaly prastaré tradice a životní styl. Ani my jsme o Jemenu předem mnoho nevěděli. Každý si spíše rozpomene na hrdinskou éru jemenské historie, kdy značnou část Arabského poloostrova ovládala slavná královna ze Sáby, méně pak cokoliv z jemenské přítomnosti.

Již sir David Livingstone kdysi prohlásil: „Půjdu kamkoli, bude-li to dopředu.“ Proto jsme ani vteřinu neváhali vrhnout se do dobrodružství, které nám dovolilo poznat netušené množství podob, barev a vůní této nádherné exotické země. Kdo by si Jemen představoval jen jako neutěšenou poušť, bude velmi překvapen. Naopak, značná část populace žije na úbočí i vrcholcích třítisícových kopců plných zeleně a křivek terasovitých polí neskutečných tvarů. Právě zde jsme podnikli čtyři treky a nejvíce se dotkli života zdejších etnik. Tady jsme cítili, že jsme nejblíže svému cíli.

Jemen však nejsou jen pouště a hory. Proto jsme nemohli zapomenout na komunity afrických Jemenců v jejich hliněných chýších u západních břehů Rudého moře stejně jako na Beduíny v hlubokých kaňonech vádí na východě země. S radostí jsme se pak vraceli do hlavního města s tisícem unikátních domů postavených a zdobených jako z perníku.

Tato výstava zachycuje obyčejný život okem prostého poutníka a cestovatele radujícího se z maličkostí a střípků zážitků z míst, kam vstoupil, okem jediné dívky naší výpravy, která leckdy nahlédla i tam, kam oko mužů nemá přístup. Snad se mi podaří vás na výstavě aspoň na chvíli vtáhnout i do těchto zákoutí.

Plakát k výstavě cizokrajně vonící.
Katalog fotografií k výstavě.

Výstava potrvá do 30.11.

Herní klub Albireo LXI
úterý 7.11.2006 od 18.00 do 22.00
pořádá: Albireo (Martin a Martin) vstupné: 20 K?

P?ednáška "Je kosmologie mytologií? aneb teorie hypotézy vzniku vesmíru z pohledu experimentálního fyzika"
pátek 10.11.2006 od 18.00 do 20.00
přednáší: RNDr. Vladimír Wagner, CSc.; ÚJF AV ?R vstupné: 40 K?
Jak vypadá svět, ve kterém žijeme? Jak a kdy vznikl? Jak se vyvíjí? Nebo existuje věčně? To jsou otázky, které zajímají lidstvo už od rozbřesku jeho existence a mají velmi hluboký filosofický dopad.

V předchozích desetiletích začíná lidstvo na tyto otázky nacházet relevantní odpovědi, tak jak se daří postupovat v poznávání hlubin vesmíru. Objevila se velká řada i velmi exotických představ popisovaných i velmi exotickými názvy: inflační vesmír, srážka brán, ekpyrotický vesmír či temná hmota a temná energie. V několika posledních letech pak došlo k dalšímu velkému skoku v kvalitě znalostí o původu a vývoji námi pozorovaného vesmíru. Je to spojeno hlavně s obrovským pokrokem v měření vlastností reliktního záření a těch nejvzdálenějších objektů ve vesmíru. Zároveň však i velkým pokrokem v našich znalostech struktury hmoty a sil v přírodě. Podařilo se tak získat řadu přesných údajů o parametrech, které popisují vývoj a stavbu vesmíru. Jaké jsou současné hypotézy a teorie, které popisují strukturu a vývoj vesmíru, na jakých experimentálních údajích jsou založeny, jaká měření potřebují ke svému prokázání i jaké jsou jejich filosofické dopady, se snaží odpovědět tato přednáška.

Vzhledem k širokému záběru tématu bude přednáška zaměřena podrobněji na tři témata. Nejnovější důkazy existence temné hmoty a diskusi tohoto problému. Průběh vzniku baryonové hmoty a nejnovější objevy v této oblasti. A také diskusi vlivu reliktních neutrin na stavbu vesmíru a možnosti jejich detekce někdy v budoucnu.

Přednáška se bude zabývat nejnovějšími poznatky, které se týkají struktury a vývoje vesmíru. Povíme si, na jakých experimentálních pozorováních jsou naše představy o vzniku světa, ve kterém žijeme, založeny. Zaměříme se na vysvětlení tak exotických jevů a pojmů, jako je temná hmota, reliktní neutrina a přechod kvark-gluonového plazmatu v normální hmotu, která tvoři hvězdy, planety i naše těla. Dotkneme se i filosofických dopadů nejnovějších objevů.

Plakát ku přednášce zvoucí.

Život je gotickej pes
čtvrtek 16.11.2006 od 19.00 do 21.00
pořádá: Charlie Štefl vstupné:
Zajímá Vás putování na sněžnicích přes hřbety rychlebských hor, táboření v týpý v lednu, jízda se psím spřežením?
Přijďte se podívat na film se zimního putování a táboření projektu Život je gotickej pes, který se odehrál 14 dní v lednu tohoto roku. Na Vaše dotazy budou připraveni odpovídat účastníci projektu - Honza Kaňka a Charlie Štefl.

P?ednáška "Pro? je v noci tma?"
pondělí 20.11.2006 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 25 K?
Kdo ví, možná proto, abychom se mohli v noci dívat na hvězdy a poznávat vesmír. Ale třeba je všechno úplně jinak a ve tmě jsou skryta i jiná tajemství. Přednáška se pokusí překročit hranici astronomických objevů a provést posluchače vesmírnou nocí.

Plakát na tmu tmoucí.

Herní klub Albireo LXII
úterý 21.11.2006 od 18.00 do 22.00
pořádá: Albireo (Martin a Martin) vstupné: 20 K?

P?ednáška "Omán - zem? pouští a kadidla"
čtvrtek 23.11.2006 od 18.00 do 20.00
přednáší: ing. Robert Bazika vstupné: 40 K?
Cestopisná přednáška zlínského cestovatele o jedné exotické asijské zemi. Snímky k cestopisné prezentaci o velmi exotické zemi Arabského poloostrova o Ománu vznikly během třítýdenního putování skupiny tří kamarádů. Prošmejdili jsme ty nejzapadlejší kouty měst, horských osad, kaňonů a hor, stejně jako pouštní oázy, pevnosti a písečné pouštní duny. Vystoupili jsme na nejvyšší horu Ománu, která je nedostupným vojenským územím, podobně jako tajně nahlédli do modliteben muslimských mešit.

Během koláže fotek a videosnímků uvidíte:
- historické město Izki, pevnost Nakhal
- výstup na nejvyšší horu Ománu Jebel Akhdar
- horskou osadu Bilat Said a kaňoning v okolí
- bílé pláže Ománského zálivu, vádí Shab a přístav Sur
- "jemenská" pouštní města a poušť Wahiba
- trekování za kadidlem a velbloudy kolem Salalahu u břehu Arabského moře

Plakát jižním sluncem rozesmátý a pískem zlatavým rozpálený.

O´Star shop - pavu?iny kdekoliv
sobota 25.11.2006 od 18.00 do 19.00
pořádá: Martin Macháček vstupné: 40 K?
Scénické podobenství o soudobé arachnofobii v naší společnosti. O strachu z přítomnosti manipulačních mechanismů zapřičiňujících ztrátu vlastní podoby a individuality. O strachu z nepřekonatelných pavučin. Další z řady představení cyklu Insights.

Dobré dopoledne...
Všechno je tak jak má být. Lampa na stropě, auto na parkovacím místě, film založený do foťáku. A co? Lampy, auta, filmy...Někdo je přece musí vyrábět. Někdo ty výrobce musí řídit... Někdo těm ředitelům musí předsedat. Někde v mracích sedí, třímá žezlo slovutný Absolutioner. Král opravdové zábavy. Přijďte se podívat, kdo se mu to zaplete do pavučiny...A hlavně nezapomeňte na sobotní zápas gladiátorů...
...25. listopad...Aréna Hvězdárny Zlín...18:00 hod...

S laskavým podáním neviditelné ruky trhu...
Velký král

a ještě téměř úplně, ale ne nakonec: Arachnoplakátek

P?ednáška "Írán plný mu?edník?"
čtvrtek 30.11.2006 od 18.00 do 20.00
přednáší: RNDr. Ji?í Sladký vstupné: 40 K?
Je Írán ďábelskou zemí? Jak se islám promítá do každodenního života? Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských rituálů nabízí autor dvou knih o současném Íránu. Pozvánka k hrobkám světců, k nimž míří nekonečná procesí, do hlučných průvodů kajícných věřících i na soukromé duchovní obřady, kam obvykle může jenom pravověrný muslim. Vyprávění láme předsudky, kterých se kolem šíitského Íránu nahromadilo víc než požehnaně. Doplněno hudebními ukázkami.

Novinky, zprávy

Experiment PAMELA
vloženo: 17.11.2006
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem: Miroslav Havránek: Experiment PAMELA
Součástí bulletinu je animace sekundární spršky kosmického záření v atmosféře.
Přeji příjemné sprchování.

Poslední Opravdové planety III
vloženo: 10.11.2006
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem: Jakub Rozehnal: Poslední opravdové planety III.
Součástí bulletinu je animace „Sonda New Horizons"
Přeji šťastný návrat.

Opravdové planety II
vloženo: 3.11.2006
Právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem: Jakub Rozehnal: Poslední opravdové planety II.
Součástí bulletinu je animace „Velká cesta Voyageru – Neptun“, která byla přidána do sekce ANIMACE.
Přeji příjemné zažití.

Opravdové planety
vloženo: 30.10.2006
Právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem: Jakub Rozehnal: Poslední opravdové planety I.
Součástí bulletinu je animace „Velká cesta Voyageru – Uran“, která byla přidána do sekce ANIMACE.
Přeji příjemné čtení.

Dopln?ní GALERIE
vloženo: 23.10.2006
Do GALERIE byly přidány fotografie z divadleního představení Běsna: The secret of sand inside Eyers rock. Také bylo přidáno několik fotografií do fotosetu z výstavy Filipa Langa a Aleše Locha, která je k vidění v sále hvězdárny ještě do 2. listopadu.

Hv?zdá?ský kalendá? 2007
vloženo: 23.10.2006
Na hvězdárnu již doputoval balík s Hvězdářskými kalendáři na rok 2007 vydávanými každoročně firmou Dalekohledy - Matoušek. Není jich mnoho, tedy si pospěšte a přijďte si pro svůj Hvězdářský kalendář co nejdříve.
 
Dnes je středa 29.5.2024, 23.20 (150. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster