Nová hvězdárna ze severu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Archiv starších akcí a novinek

Vyberte si požadovaný rok nebo měsíc, ve kterém se buď konala hledaná akce anebo ve kterém novinka pozbyla svou platnost:

2004  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2005  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2006  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2007  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2008  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2009  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2010  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2011  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2012  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2013  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2014  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2015  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2016  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2017  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2018  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2019  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2020  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2021  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2022  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2023  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2024  –  01  02  03  04  

Program

Ve?er deskových her III
úterý 6.1.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 K?
Přijďte si na hvězdárnu zahrát spoustu tradičních i netradičních deskových her. Nabízíme spoustu známých a zajímavých titulů, jako například Osadníci z Katanu, Risk nebo Bang!, či méně známých jako například Jáva, Vikingové nebo Puerto Rico.

Cestopisná p?ednáška "Cyklovýprava ze Zlína do ?ecka a zp?t (p?es Ma?arsko, Rumunsko, Bulharsko a Alpy)"
čtvrtek 8.1.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 K?
Cyklistické putování východem Evropy za řeckým mořem a sluncem - vyprávění o cestě, která začala v centru Zlína, pokračovala nepříjemně placatým Maďarskem, jen s obtížemi a v nepřízni počasí překonala hřebeny rumunských Karpat, kde kamenité cesty naložená kola jen těžko zvládala, a přes náhorní plošiny a kaňony Bulharska dorazila k moři. V Řecku byly největším nepřítelem bodliny mořských ježků zabodnuté v noze a smečky toulavých psů, kteří cyklisty považovali za kořist a rádi nás pořádně prohnali. I přesto navštívíme řadu historických památek v Athénách a Peloponésu. Po překonání východních Alp a celkem 4400km cestu uzavřeme zpět ve Zlíně.
Plakát s cestovatelem

P?ednáška "Co jsou prom?nné hv?zdy a jak s jejich pomocí zkoumáme vesmír"
pondělí 19.1.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. Pavel Cagaš vstupné: 40 K?
Ani sami astronomové si často neuvědomují, za jak velké množství znalostí o vesmíru vděčíme proměnným hvězdám. Přednáška nastiňuje co to jsou proměnné hvězdy, co způsobuje jejich proměnnost a co vše nám dovolují zjistit nejen o hvězdách samotných, ale i o historii a stavbě celého vesmíru.

Ve?er deskových her IV
úterý 20.1.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 K?
Přijďte si na hvězdárnu zahrát spoustu tradičních i netradičních deskových her. Nabízíme spoustu známých a zajímavých titulů, jako například Osadníci z Katanu, Risk nebo Bang!, či méně známých jako například Jáva, Vikingové nebo Puerto Rico.

Cestopisná p?ednáška "Kyrgyzstánem po Hedvábné stezce"
čtvrtek 22.1.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: ing. Robert Bazika vstupné: 50 K?
Kyrgyzstán je zemí, která má ze všech států světa největší vzdálenost od moře a také značnou nadmořskou výškou. Více než 40 % území leží ve výšce nad 3000m. Tyhle dvě skutečnosti asi nejvíce předurčily charakter národa. Před příchodem ruského „děržaví“ zde dominovalo obyvatelstvo směsice kočovných kmenů migrujícího dle podnebí se svými jurtami, stády koňů a ostatního dobytka. Historie zdejší civilizace však sahá o několik tisíc let zpět, o čemž svědčí skalní reliéfy petroglyfů na odlehlých rituálních místech vysoko v horách a také pradávné důkazy center obchodu na jedné z větví Hedvábné stezky, která tudy procházela z pouští čínského Kašgaru dál na západ do Samarkandu a Buchary. Dnešní Kyrgyzstán je bezpečnou zemí vlídných lidí, která přímo vybízí k cestovatelským toulkám i hodnotným vysokohorským přechodům i horolezeckým výpravám ke zdejším vyhlášeným sedmitisícovkám Ťan Šanu a Pamíru. Během našeho putování jsme se snažili ochutnat od každého kousek.
P?ednáška "Nebe nad Zlínem 3 - leden, únor"
pondělí 26.1.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách v druhé polovině zimy. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Býk, Vozka, Camelopardalis, Blíženci, Orion, Zajíc, Holubice, Velký pes a mnoho dalších hrdinů z oblohy vyskočí. Přednáška bude opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.

Ve?er deskových her V
úterý 3.2.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Večer deskových her opět na hvězdárně. Přijďte si zahrát některou deskovou hru z naší široké nabídky.

P?ednáška "Planeta Jupiter"
pondělí 9.2.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Plynný obr Jupiter je největší planetou sluneční soustavy. Jupiter má nejpočetnější rodinu měsíců, z nichž čtyři jsou známy již od objevení dalekohledu. Jupiter je také planetou s nejrozsáhlejší magnetosférou, která sahá až k dráze Saturnově. Jupiter a jeho svět rozmanitých měsíců budou ukázány ve světle současných znalostí moderní planetární astronomie a geologie.

Současně bude představena kniha Jupiter, kterou bude možné na hvězdárně i zakoupit, pokud jste tak dosud neučinili.

Plakát

Cestopisná p?ednáška "Island"
čtvrtek 12.2.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 K?
Island je charakteristický velmi různorodou krajinou, během přednášky navštívíme několik geotermálních oblastí s kouřícími solfatary, gejzíry a pestrobarevnými svahy hor. Projdeme sopečnou oblast Krafla, která je stále aktivní, podnikneme dvoudenní trek v národním parku Jökulsárgljúfur podél Grand Canyonu Islandu – ledovcové řeky Jökulsá á Fjöllum na jejímž toku je řada vodopádů s vůbec největším v Evropě – Dettifossem. Představíme si několik dalších velkých vodopádů – Seljalandsfoss, Skogafoss, Gullfoss, Godafoss. Nevynecháme obří ledovec Vatnajökull a národní park Skaftafell s perfektními výhledy a nakonec projdeme pastelově zbarvené ryolitové hory kolem Landmannalaugaru. Jedinou vadou na kráse byl téměř každodenní déšť...

plakát

Ve?er deskových her VI
úterý 17.2.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Večerní posezení u deskových her. K hraní mnoho titulů jako například Osadníci z Katanu, Trans America nebo méně známe hry, například Talisman či Vikingové.

Cestopisná p?ednáška "Irian Jaya - odvrácená tvá? doby kamenné"
čtvrtek 19.2.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: Ing. Marek Teli?ka vstupné: 50 K?
Obyvatelé indonéské části Nové Guineje byli během posledního století podrobeni změnám tak prudkým, že bychom k nim jen těžko hledali ekvivalent. Z lovců a zemědělců doby kamenné se stávají lidé, jimž jsou běžně dostupné nákupy v moderních obchodních centrech. Zejména se ale ze svobodných lidí stali psanci ve vlastní zemi, kteří už dávno ztratili možnost rozhodovat o vlastní budoucnosti...
Přednášející je šéfredaktorem časopisu Příroda.

Plakát s kobercovým pythónem

Vernisáž výstavy obraz? Zde?ka Hally
sobota 28.2.2015 od 17.00 do 19.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
Zdeněk Halla se narodil v roce 1962 v Brně. V letech 1977 – 1981 studoval na Střední škole uměleckoprůmyslové v Brně (Škola uměleckých řemesel). Od roku 1990 je členem TT klubu a od roku 2000 Klubu konkretistů.

Výtvarnou cestu Zdeňka Hally charakterizuje zájem o odkrývání základních principů tvorby, kam patří otázky řádu a jeho narušování, i samotná procesuálnost vzniku uměleckého díla. Se snahou o vyjádření čistě výtvarnými prostředky souvisí Hallovo využití geometrického tvarosloví, v jehož rámci dospívá k jednoduchému znaku jako konstituujícímu elementu, nebo oproštěné linii někdy absolutizované na jediné téma obrazu či kresby. Na sklonku 80. let vznikl cyklus tušových perokreseb, v nichž se z důsledně šrafovaného monochromního prostoru vynořují lehce modelované tubusy a později redukované znakové formy (trojúhelník, linie) vibrující a světélkující jako neuchopitelné shluky energie. Následný cyklus lavírovaných tuší z roku 1990 se soustředí na řazení plošných linií, jejich překrývání ve vymezených bodech zlomu či ohybu a organizování do předem zvoleného systému tak, že výsledná plocha utváří optické prolamované prostory. Budování vizuálního prostoru lapidární linií obepisující v hustých letokruzích formu kruhu či čtverce dal v roce 1991 vzniknout dvojici Obrazů I, II. Zde transparentní tuš nahradila čára akrylem nepravidelné síly, třepící se, mizející a zase nasílená, přesto celistvá a jasně definovaná.

Hallovy experimenty s vizuálním působením věcné linie vyústily před rokem 2000 v zájem o výtvarnou syntax ornamentu a její proměnu. Impulzem mu byla kniha Vzory vyšívání lidu slovanského na Moravě. Jak uvádí Jiří Valoch: “Halla našel originálnost svého konceptu díky možnosti „transkribovat“ nalezené ornamenty na počítači. Nejprve vytvářel série počítačových grafik, kde používal v podstatě dvě cesty k redukci: buď postupně zvětšoval detail výchozího ornamentu, nebo podle určitého pravidla ubíral jednotlivé barevné čtverečky. V obou případech původní syntax lidového ornamentu zmizela…“ Tento princip ověřovaný nejdříve v počítačových grafikách Halla po roce 2000 realizuje také v malbách. Přestože práce v odlišném médiu přináší další vizuální kvality i způsob vnímání, východiskem nadále zůstává manipulace v počítači - otáčení, překrývání, vrstvení či posuny – otevírající nové a nové konfigurace.
Text sepsala Ilona Víchová

Výstava bude otevřena a přístupná do konce března.

Plakát

Ve?er deskových her VII
úterý 3.3.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Přijďte si na hvězdárnu zahrát spoustu tradičních i netradičních deskových her. Nabízíme spoustu známých a zajímavých titulů, jako například Osadníci z Katanu, Risk nebo Bang!, či méně známých jako například Jáva, Vikingové nebo Puerto Rico.

Cestopisná p?ednáška "Exotické Filipíny"
čtvrtek 5.3.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: Petr Chvíla vstupné: 50 Kč
V zemi tisíci ostrovů navštívíme měsíční krajinu sopky Pinatubo. Poznáme překrásně bílé pláže a úchvatné starověké rýžové terasy ostrova Luzon.

Cestopisná p?ednáška "Jawou 250 Jižní Amerikou v expedici Dana P?ibán?"
čtvrtek 12.3.2015 od 17.30 do 19.30
přednáší: Marek Slobodník vstupné: 150
Cestovatelské povídání
Videá, slide show, rozprávanie a beseda Banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty po Južnej Amerike na 55 ročnej Jawe 250 so známym českým cestovateľom Danem Přibáněm a jeho Trabantmi. Keď sa chce tak sa to dá. Prejsť najhoršími autmi aké dokázal vyprodukovať socialistický priemysel oficialne neprejazdnou cestou naprieč amazónskym pralesom, vyškriabať sa dvojataktnými motormi takmer do 5 000 m.n.m. a dôjsť na najjužnejší cíp Juhamerickeho kontinetu kam ešte vedie cesta. Amazónsky prales a povestna BR-319, priesmyky v Andách, Machu Pichu, obrazce v Nazca, najväčšie soľné jazero sveta salar Uyuni, čarokrásna cesta Caterra Austral, Titicaca, nádherné jazero Buenos Aires a jeho jaskyne, ľadovec Perito Moreno....
Předprodej na: http://colosseumticket.cz/cz/search?searchword=marek%20slobodn%C3%ADk&searchphrase=all

Cestopisná p?ednáška "Jawami Pionýr do Kazachstánu a k Aralskému jezeru"
čtvrtek 12.3.2015 od 20.00 do 22.00
přednáší: Marek Slobodník vstupné: 150
Video, slide show a rozprávanie banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty ku Aralskému jazeru na Jawách Pionier. Na začiatku nas kamáratov otec vyprovokoval, že vraj s tými starými pinčlami, v ktorých sme sa každý deň na dvore vŕtali, nedôjdeme ani za dedinu. A tak partia piatich trápičov malých kubatúr vyrazila do Rumunska. Neskôr sa Ďuro, ako tlačiar dostal k obrázkom vysychajúceho Aralského jazera a cieľ cesty na ďalší rok bol jasný. Uvidieť na vlastné oči jednu z najväčších ekologických katastrôf, zapríčinenú človekom, dokým kedysi štvrté najväćšie jazero sveta úplne nevyschne. Pravdaže na našich osvedčených Pionieroch. Štyria cestovatelia, 2 mesiace na cestách, 10 tisíc kilometrov na jedných z najhorších jednostopých motorových dopravných prostriedkov.
Předprodej na http://colosseumticket.cz/cz/search?searchword=marek%20slobodn%C3%ADk&searchphrase=all

P?ednáška "Nebe nad Zlínem 4 - b?ezen, duben"
pondělí 16.3.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách na jaře. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Tentokrát budou prohlédnuta souhvězdí Rak, Malý pes, Jednorožec, Rys, Lev, Malý Lev, Pohár a Velká Medvědice. Přednáška bude opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.


Ve?er deskových her VIII
úterý 17.3.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Deskové hry na hvězdárně jsou zpět. Přijďte si zahrát některou z naší široké nabídky her.

Cestopisná p?ednáška "St?ípky z Alp"
čtvrtek 19.3.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 K?
V další alpské přednášce si představíme několikadenní pochody v rakouských Zillertalských Alpách v blízkosti centrálního hřebene s řadou zapadlých horských chat a skalní hřeben Karwendelgebirge s četnými jištěnými stezkami vysoko nad Innsbruckem. Zcela odlišný charakter mají nižší slovinské Alpy kolem Triglavu s množstvím horských luk se vzácnou protěží alpskou, ale i zde mohou na „ocelových“ cestách hodně potrápit prudké bouřky. Přidáme ještě zimní výstup na známý rakouský vrchol Dachstein a na nejvyšší vrchol Dolomit – Marmoladu, kde teploty spadly až k minus 25°C.

Plakát se dvěma Alpami

Mimo?ádné pozorování ?áste?ného zatm?ní Slunce
pátek 20.3.2015 od 09.00 do 12.00
pořádá: Členové ZAS vstupné: 30 Kč
Zveme vás na pozorování mimořádného úkazu - částečného zatmění Slunce. Začátek zatmění je v 9:39 SEČ, konec ve 12:00 SEČ. V maximální fázi (v 10:48 SEČ) bude zakryto 70% slunečního disku.
Bude-li obloha bez mraků, vyšetřete chvíli drahocenného času a přijde se podívat na tento úkaz bezpečně, bez rizika poškození zraku, našimi dalekohledy opatřenými slunečními filtry.
Nejbližší další zatmění Slunce bude u nás pozorovatelné až 10. června 2021.

POZOR
P?ednáška "Planeta Saturn" - z d?vodu nemoci p?ednášejícího se NEKONÁ
pondělí 23.3.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Přednáška proběhne v náhradním termínu.
Saturn je od roku 2004 podrobně zkoumán sondou Cassini, která v současnosti dokončuje dvoustý třináctý z původně plánovaných osmi desítek obletů kolem prstencového klenotu sluneční soustavy. V přednášce bude na pozadí novověké historie objevování Saturnu nabídnut nejnovější obraz tohoto plynného obra.

Plakát mrazivým vesmírem zářící

Ve?er s Janem Burianem
středa 25.3.2015 od 18.00 do 19.30
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 100,- K?

Jan Burian přijede pohovořit s písněmi z nového alba Jiná doba. Hlavně řeči.

Plakát jinočasný

Ve?er deskových her IX
úterý 31.3.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Další deskové hry na Zlínské hvězdárně. Přijďte si zahrát některou z naší široké nabídky her.

Vernisáž výstavy obraz? Tomáše N?mce KOUPÁNÍ
sobota 4.4.2015 od 17.00 do 19.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
Vystaveny budou obrazy z poslední doby. Obrazy Tomáše Němce si můžete v předstihu prohlédnout v Praze v The Chemistry Gallery. Tomáš Němec je absolventem Akademie Výtvarných umění v Praze, ateliéru docenta Michaela Rittsteina. Němcovo dílo se vyznačuje charakteristickým malířským gestem, které povstává z dialogu jeho vlastní malířské vize a dějin malířského umění. Fascinace ikonickou postavou Edith Piaf na jedné straně a až deníková forma záznamů každodenních výjevů na straně druhé – to vše nese stopy této konfrontace. Obdivovaná Piaf je znázorňována s teatrální dramatičností, přičemž předměty každodenní potřeby, talíř či notebook, povstávají ze silně spontánní malířské zkratky.

V jeho obrazech se vyjadřuje touha zmocnit se „výhradně toho, k čemu máme silný, téměř osudový vztah. Není nutno zde přemýšlet o předloze – malíř se volně inspiruje popisovanou bezprostřední realitou, zároveň fotografií nebo i vlastní imaginací. Obrazy Tomáše Němce se přirozeným způsobem prolínají s jeho osobní historií, naprosto otevřeně a bez korektur vyprávějí místy trochu přepjatý, ale autentický příběh.“ (Michal Pěchouček).

Výstava bude na hvězdárně otevřena a přístupná do 7. května.
Koupací plakát

Cestopisná p?ednáška "Nový Zéland I - Fjorland"
čtvrtek 9.4.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 K?
V rámci výpravy na Nový Zéland navštívíme Jižní ostrov - po příletu do Christchurch přejedeme na jih ostrova do národního parku Fjordland, kde projdeme dva vícedenní treky Kepler a Routeburn. Oba patří do skupiny tzv. Great Walks, zahrnující nejslavnější novozélandské treky. Krajina Fjordlandu nabízí dlouhé mořské fjordy zakusující se do vysokých horských hřebenů. Podnikneme i několik kratších výletů v hornatém vnitrozemí, např. kolem významného sedla Arthur´s Pass.

Plakát

P?ednáška "Planeta Saturn" - náhradní termín
pondělí 13.4.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
Saturn je od roku 2004 podrobně zkoumán sondou Cassini, která v současnosti dokončuje dvoustý čtrnáctý z původně plánovaných osmi desítek obletů kolem prstencového klenotu sluneční soustavy. V přednášce bude na pozadí novověké historie objevování Saturnu nabídnut nejnovější obraz tohoto plynného obra.

Plakát mrazivým vesmírem zářící

Ve?er deskových her X
úterý 14.4.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Deskové hry na hvězdárně jsou zpět. Nabízíme více jak 40 titulů.

Koncert BIOrchestr
pátek 17.4.2015 od 20.00 do 21.30
pořádá: Aleš Pilgr vstupné: 80 K?
Speciální koncert věnovaný měsíci IO a prvnímu člověku ve vesmíru.

BIOrchestr představí nové album IO. Po koncertě si od hudebníků můžete zakoupit pozemky na Jupiterově měsíci IO. Jupiter kulminuje ve čtvrt na sedm odpoledne SELČ a zapadá za horizont až dvacet minut po druhé hodině dalšího dne. Po celý koncert tedy bude viditelně na obloze svítit jako nejzářivější nebeský objekt po Měsíci jasností -2,2 magnitudy. V průběhu koncertu bude pozorovatelný v blízkosti Jupiteru měsíc IO. Můžete si tak začít prohlížet, co jste si při koncertu zakoupili.

Biorchestr je tříčlenné brněnské duo, které osobitým způsobem přistupuje k folkové tvorbě. Pro interpretaci svých písní využívá široké palety nástrojů. Od kytary, mandolíny, perkusí, violoncella, kontrabasu, přes elektroniku až po různé dětské hračky. Skupina se ráda inspiruje taneční hudbou, hipphopem, funky, reggae a punkem.

Plakát BARE
Plakát CERN

P?ednáška "?eky na nebesích"
pondělí 20.4.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Postupně proplujeme Řekou Eridanus, Jordánem, Eufratem a řekou Tigris nebe křesťanského. Odkud a kam jejich vodstva tekou a jak tato bájná dynamika neustálé proměny souvisí s dnešními znalostmi temných vesmírných proudů. Souvisí nějak nebeské řeky také se současným světem známým pod jménem Laniakea?

Plakát

P?ednáška "Nebe nad Zlínem 5 - kv?ten, ?erven"
pondělí 27.4.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách nastupujícího léta. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Tentokrát budou prohlédnuta souhvězdí Malý medvěd, Hydra, Havran, Panna, Honící psi, Kštice Bereničina, Pastýř, Severní koruna a Váhy. Přednáška bude opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.


Ve?er deskových her XI
úterý 28.4.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Přijďte si na hvězdárnu zahrát deskové hry. Ke hraní nabízíme mnoho titulů nových i klasických.

Vernisáž výstavy Pavla Petra: KRAJINA PRO S. P. (Sandro Penna)
sobota 9.5.2015 od 17.00 do 19.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
Vystaveny budou čerstvé výtvarnosti - SKÁLY A KAMENY. Obrazy Pavla Petra jsou většině jeho čtenářů dosud skryty jen mezi řádky jeho básní. Výstavu zahájí Pavel Hruška.
Výstava bude otevřena a přístupná do letních prázdnin.

Skála přikrytá ubrusem zpod něhož vykukují lodě

Ve?er deskových her XII
úterý 12.5.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Další večer pro milovníky deskových her. Nabízíme mnoho deskových her k zahrání.

Cestopisná přednáška "Nový Zéland II - Wanaka, Mt Cook a západní pob?eží"
čtvrtek 14.5.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 Kč
Ve druhé přednášce z Jižního ostrova Nového Zélandu podnikneme 4 denní Rees-Dart trek vedoucí odlehlejší a méně navštěvovanou horskou oblastí, síly doplníme v adrenalinovém Queenstownu a další výšlapy nás zavedou mj. k nejvyššímu vrcholu Mount Cook s četnými ledovci v okolí, k mnoha krásným jezerům mezi horskými velikány včetně národního parku Nelson Lakes a na západním pobřeží navštívíme např. skalní útvary Punakaiki.

Plakát

Přednáška "Uran, Neptun a kdo další?"
pondělí 18.5.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
Uran byl objeven Williamem Herschelem v roce 1781. Neptun objevil Johann Galle šedesát pět roků poté. Tyto objevy nejen co do velikosti rozšířily sluneční soustavu. Současně bylo začátkem devatenáctého století objeveno několik prvních planetek z pásu mezi Marsem a Jupiterem a astronomové si začali uvědomovat, že jde o mnohem složitější systém, než jak byl dosud vnímán. Obě planety prozatím navštívila jen jedna jediná kosmická sonda - Voyager 2 při grandiózním průletu kolem všech velkých planet sluneční soustavy. Kol Uranu prolétla v roce 1986 a Neptun zkoumala v roce 1989. Přednáška nabídne současný pohled na vzdálené končiny sluneční soustavy.

Galerijní a muzejní noc.