Nová hvězdárna z jihovýchodu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

NAVRCHOLU.cz

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Archiv starších akcí a novinek

Vyberte si požadovaný rok nebo měsíc, ve kterém se buď konala hledaná akce anebo ve kterém novinka pozbyla svou platnost:

2004  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2005  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2006  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2007  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2008  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2009  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2010  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2011  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2012  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2013  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2014  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2015  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2016  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2017  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2018  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2019  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  

Program

Ve?er deskových her III
úterý 6.1.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 K?
Přijďte si na hvězdárnu zahrát spoustu tradičních i netradičních deskových her. Nabízíme spoustu známých a zajímavých titulů, jako například Osadníci z Katanu, Risk nebo Bang!, či méně známých jako například Jáva, Vikingové nebo Puerto Rico.

Cestopisná p?ednáška "Cyklovýprava ze Zlína do ?ecka a zp?t (p?es Ma?arsko, Rumunsko, Bulharsko a Alpy)"
čtvrtek 8.1.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 K?
Cyklistické putování východem Evropy za řeckým mořem a sluncem - vyprávění o cestě, která začala v centru Zlína, pokračovala nepříjemně placatým Maďarskem, jen s obtížemi a v nepřízni počasí překonala hřebeny rumunských Karpat, kde kamenité cesty naložená kola jen těžko zvládala, a přes náhorní plošiny a kaňony Bulharska dorazila k moři. V Řecku byly největším nepřítelem bodliny mořských ježků zabodnuté v noze a smečky toulavých psů, kteří cyklisty považovali za kořist a rádi nás pořádně prohnali. I přesto navštívíme řadu historických památek v Athénách a Peloponésu. Po překonání východních Alp a celkem 4400km cestu uzavřeme zpět ve Zlíně.
Plakát s cestovatelem

P?ednáška "Co jsou prom?nné hv?zdy a jak s jejich pomocí zkoumáme vesmír"
pondělí 19.1.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. Pavel Cagaš vstupné: 40 K?
Ani sami astronomové si často neuvědomují, za jak velké množství znalostí o vesmíru vděčíme proměnným hvězdám. Přednáška nastiňuje co to jsou proměnné hvězdy, co způsobuje jejich proměnnost a co vše nám dovolují zjistit nejen o hvězdách samotných, ale i o historii a stavbě celého vesmíru.

Ve?er deskových her IV
úterý 20.1.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 K?
Přijďte si na hvězdárnu zahrát spoustu tradičních i netradičních deskových her. Nabízíme spoustu známých a zajímavých titulů, jako například Osadníci z Katanu, Risk nebo Bang!, či méně známých jako například Jáva, Vikingové nebo Puerto Rico.

Cestopisná p?ednáška "Kyrgyzstánem po Hedvábné stezce"
čtvrtek 22.1.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: ing. Robert Bazika vstupné: 50 K?
Kyrgyzstán je zemí, která má ze všech států světa největší vzdálenost od moře a také značnou nadmořskou výškou. Více než 40 % území leží ve výšce nad 3000m. Tyhle dvě skutečnosti asi nejvíce předurčily charakter národa. Před příchodem ruského „děržaví“ zde dominovalo obyvatelstvo směsice kočovných kmenů migrujícího dle podnebí se svými jurtami, stády koňů a ostatního dobytka. Historie zdejší civilizace však sahá o několik tisíc let zpět, o čemž svědčí skalní reliéfy petroglyfů na odlehlých rituálních místech vysoko v horách a také pradávné důkazy center obchodu na jedné z větví Hedvábné stezky, která tudy procházela z pouští čínského Kašgaru dál na západ do Samarkandu a Buchary. Dnešní Kyrgyzstán je bezpečnou zemí vlídných lidí, která přímo vybízí k cestovatelským toulkám i hodnotným vysokohorským přechodům i horolezeckým výpravám ke zdejším vyhlášeným sedmitisícovkám Ťan Šanu a Pamíru. Během našeho putování jsme se snažili ochutnat od každého kousek.
P?ednáška "Nebe nad Zlínem 3 - leden, únor"
pondělí 26.1.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách v druhé polovině zimy. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Býk, Vozka, Camelopardalis, Blíženci, Orion, Zajíc, Holubice, Velký pes a mnoho dalších hrdinů z oblohy vyskočí. Přednáška bude opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.

Ve?er deskových her V
úterý 3.2.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Večer deskových her opět na hvězdárně. Přijďte si zahrát některou deskovou hru z naší široké nabídky.

P?ednáška "Planeta Jupiter"
pondělí 9.2.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Plynný obr Jupiter je největší planetou sluneční soustavy. Jupiter má nejpočetnější rodinu měsíců, z nichž čtyři jsou známy již od objevení dalekohledu. Jupiter je také planetou s nejrozsáhlejší magnetosférou, která sahá až k dráze Saturnově. Jupiter a jeho svět rozmanitých měsíců budou ukázány ve světle současných znalostí moderní planetární astronomie a geologie.

Současně bude představena kniha Jupiter, kterou bude možné na hvězdárně i zakoupit, pokud jste tak dosud neučinili.

Plakát

Cestopisná p?ednáška "Island"
čtvrtek 12.2.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 K?
Island je charakteristický velmi různorodou krajinou, během přednášky navštívíme několik geotermálních oblastí s kouřícími solfatary, gejzíry a pestrobarevnými svahy hor. Projdeme sopečnou oblast Krafla, která je stále aktivní, podnikneme dvoudenní trek v národním parku Jökulsárgljúfur podél Grand Canyonu Islandu – ledovcové řeky Jökulsá á Fjöllum na jejímž toku je řada vodopádů s vůbec největším v Evropě – Dettifossem. Představíme si několik dalších velkých vodopádů – Seljalandsfoss, Skogafoss, Gullfoss, Godafoss. Nevynecháme obří ledovec Vatnajökull a národní park Skaftafell s perfektními výhledy a nakonec projdeme pastelově zbarvené ryolitové hory kolem Landmannalaugaru. Jedinou vadou na kráse byl téměř každodenní déšť...

plakát

Ve?er deskových her VI
úterý 17.2.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Večerní posezení u deskových her. K hraní mnoho titulů jako například Osadníci z Katanu, Trans America nebo méně známe hry, například Talisman či Vikingové.

Cestopisná p?ednáška "Irian Jaya - odvrácená tvá? doby kamenné"
čtvrtek 19.2.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: Ing. Marek Teli?ka vstupné: 50 K?
Obyvatelé indonéské části Nové Guineje byli během posledního století podrobeni změnám tak prudkým, že bychom k nim jen těžko hledali ekvivalent. Z lovců a zemědělců doby kamenné se stávají lidé, jimž jsou běžně dostupné nákupy v moderních obchodních centrech. Zejména se ale ze svobodných lidí stali psanci ve vlastní zemi, kteří už dávno ztratili možnost rozhodovat o vlastní budoucnosti...
Přednášející je šéfredaktorem časopisu Příroda.

Plakát s kobercovým pythónem

Vernisáž výstavy obraz? Zde?ka Hally
sobota 28.2.2015 od 17.00 do 19.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
Zdeněk Halla se narodil v roce 1962 v Brně. V letech 1977 – 1981 studoval na Střední škole uměleckoprůmyslové v Brně (Škola uměleckých řemesel). Od roku 1990 je členem TT klubu a od roku 2000 Klubu konkretistů.

Výtvarnou cestu Zdeňka Hally charakterizuje zájem o odkrývání základních principů tvorby, kam patří otázky řádu a jeho narušování, i samotná procesuálnost vzniku uměleckého díla. Se snahou o vyjádření čistě výtvarnými prostředky souvisí Hallovo využití geometrického tvarosloví, v jehož rámci dospívá k jednoduchému znaku jako konstituujícímu elementu, nebo oproštěné linii někdy absolutizované na jediné téma obrazu či kresby. Na sklonku 80. let vznikl cyklus tušových perokreseb, v nichž se z důsledně šrafovaného monochromního prostoru vynořují lehce modelované tubusy a později redukované znakové formy (trojúhelník, linie) vibrující a světélkující jako neuchopitelné shluky energie. Následný cyklus lavírovaných tuší z roku 1990 se soustředí na řazení plošných linií, jejich překrývání ve vymezených bodech zlomu či ohybu a organizování do předem zvoleného systému tak, že výsledná plocha utváří optické prolamované prostory. Budování vizuálního prostoru lapidární linií obepisující v hustých letokruzích formu kruhu či čtverce dal v roce 1991 vzniknout dvojici Obrazů I, II. Zde transparentní tuš nahradila čára akrylem nepravidelné síly, třepící se, mizející a zase nasílená, přesto celistvá a jasně definovaná.

Hallovy experimenty s vizuálním působením věcné linie vyústily před rokem 2000 v zájem o výtvarnou syntax ornamentu a její proměnu. Impulzem mu byla kniha Vzory vyšívání lidu slovanského na Moravě. Jak uvádí Jiří Valoch: “Halla našel originálnost svého konceptu díky možnosti „transkribovat“ nalezené ornamenty na počítači. Nejprve vytvářel série počítačových grafik, kde používal v podstatě dvě cesty k redukci: buď postupně zvětšoval detail výchozího ornamentu, nebo podle určitého pravidla ubíral jednotlivé barevné čtverečky. V obou případech původní syntax lidového ornamentu zmizela…“ Tento princip ověřovaný nejdříve v počítačových grafikách Halla po roce 2000 realizuje také v malbách. Přestože práce v odlišném médiu přináší další vizuální kvality i způsob vnímání, východiskem nadále zůstává manipulace v počítači - otáčení, překrývání, vrstvení či posuny – otevírající nové a nové konfigurace.
Text sepsala Ilona Víchová

Výstava bude otevřena a přístupná do konce března.

Plakát

Ve?er deskových her VII
úterý 3.3.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Přijďte si na hvězdárnu zahrát spoustu tradičních i netradičních deskových her. Nabízíme spoustu známých a zajímavých titulů, jako například Osadníci z Katanu, Risk nebo Bang!, či méně známých jako například Jáva, Vikingové nebo Puerto Rico.

Cestopisná p?ednáška "Exotické Filipíny"
čtvrtek 5.3.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: Petr Chvíla vstupné: 50 Kč
V zemi tisíci ostrovů navštívíme měsíční krajinu sopky Pinatubo. Poznáme překrásně bílé pláže a úchvatné starověké rýžové terasy ostrova Luzon.

Cestopisná p?ednáška "Jawou 250 Jižní Amerikou v expedici Dana P?ibán?"
čtvrtek 12.3.2015 od 17.30 do 19.30
přednáší: Marek Slobodník vstupné: 150
Cestovatelské povídání
Videá, slide show, rozprávanie a beseda Banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty po Južnej Amerike na 55 ročnej Jawe 250 so známym českým cestovateľom Danem Přibáněm a jeho Trabantmi. Keď sa chce tak sa to dá. Prejsť najhoršími autmi aké dokázal vyprodukovať socialistický priemysel oficialne neprejazdnou cestou naprieč amazónskym pralesom, vyškriabať sa dvojataktnými motormi takmer do 5 000 m.n.m. a dôjsť na najjužnejší cíp Juhamerickeho kontinetu kam ešte vedie cesta. Amazónsky prales a povestna BR-319, priesmyky v Andách, Machu Pichu, obrazce v Nazca, najväčšie soľné jazero sveta salar Uyuni, čarokrásna cesta Caterra Austral, Titicaca, nádherné jazero Buenos Aires a jeho jaskyne, ľadovec Perito Moreno....
Předprodej na: http://colosseumticket.cz/cz/search?searchword=marek%20slobodn%C3%ADk&searchphrase=all

Cestopisná p?ednáška "Jawami Pionýr do Kazachstánu a k Aralskému jezeru"
čtvrtek 12.3.2015 od 20.00 do 22.00
přednáší: Marek Slobodník vstupné: 150
Video, slide show a rozprávanie banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty ku Aralskému jazeru na Jawách Pionier. Na začiatku nas kamáratov otec vyprovokoval, že vraj s tými starými pinčlami, v ktorých sme sa každý deň na dvore vŕtali, nedôjdeme ani za dedinu. A tak partia piatich trápičov malých kubatúr vyrazila do Rumunska. Neskôr sa Ďuro, ako tlačiar dostal k obrázkom vysychajúceho Aralského jazera a cieľ cesty na ďalší rok bol jasný. Uvidieť na vlastné oči jednu z najväčších ekologických katastrôf, zapríčinenú človekom, dokým kedysi štvrté najväćšie jazero sveta úplne nevyschne. Pravdaže na našich osvedčených Pionieroch. Štyria cestovatelia, 2 mesiace na cestách, 10 tisíc kilometrov na jedných z najhorších jednostopých motorových dopravných prostriedkov.
Předprodej na http://colosseumticket.cz/cz/search?searchword=marek%20slobodn%C3%ADk&searchphrase=all

P?ednáška "Nebe nad Zlínem 4 - b?ezen, duben"
pondělí 16.3.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách na jaře. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Tentokrát budou prohlédnuta souhvězdí Rak, Malý pes, Jednorožec, Rys, Lev, Malý Lev, Pohár a Velká Medvědice. Přednáška bude opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.


Ve?er deskových her VIII
úterý 17.3.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Deskové hry na hvězdárně jsou zpět. Přijďte si zahrát některou z naší široké nabídky her.

Cestopisná p?ednáška "St?ípky z Alp"
čtvrtek 19.3.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 K?
V další alpské přednášce si představíme několikadenní pochody v rakouských Zillertalských Alpách v blízkosti centrálního hřebene s řadou zapadlých horských chat a skalní hřeben Karwendelgebirge s četnými jištěnými stezkami vysoko nad Innsbruckem. Zcela odlišný charakter mají nižší slovinské Alpy kolem Triglavu s množstvím horských luk se vzácnou protěží alpskou, ale i zde mohou na „ocelových“ cestách hodně potrápit prudké bouřky. Přidáme ještě zimní výstup na známý rakouský vrchol Dachstein a na nejvyšší vrchol Dolomit – Marmoladu, kde teploty spadly až k minus 25°C.

Plakát se dvěma Alpami

Mimo?ádné pozorování ?áste?ného zatm?ní Slunce
pátek 20.3.2015 od 09.00 do 12.00
pořádá: Členové ZAS vstupné: 30 Kč
Zveme vás na pozorování mimořádného úkazu - částečného zatmění Slunce. Začátek zatmění je v 9:39 SEČ, konec ve 12:00 SEČ. V maximální fázi (v 10:48 SEČ) bude zakryto 70% slunečního disku.
Bude-li obloha bez mraků, vyšetřete chvíli drahocenného času a přijde se podívat na tento úkaz bezpečně, bez rizika poškození zraku, našimi dalekohledy opatřenými slunečními filtry.
Nejbližší další zatmění Slunce bude u nás pozorovatelné až 10. června 2021.

POZOR
P?ednáška "Planeta Saturn" - z d?vodu nemoci p?ednášejícího se NEKONÁ
pondělí 23.3.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Přednáška proběhne v náhradním termínu.
Saturn je od roku 2004 podrobně zkoumán sondou Cassini, která v současnosti dokončuje dvoustý třináctý z původně plánovaných osmi desítek obletů kolem prstencového klenotu sluneční soustavy. V přednášce bude na pozadí novověké historie objevování Saturnu nabídnut nejnovější obraz tohoto plynného obra.

Plakát mrazivým vesmírem zářící

Ve?er s Janem Burianem
středa 25.3.2015 od 18.00 do 19.30
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 100,- K?

Jan Burian přijede pohovořit s písněmi z nového alba Jiná doba. Hlavně řeči.

Plakát jinočasný

Ve?er deskových her IX
úterý 31.3.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Další deskové hry na Zlínské hvězdárně. Přijďte si zahrát některou z naší široké nabídky her.

Vernisáž výstavy obraz? Tomáše N?mce KOUPÁNÍ
sobota 4.4.2015 od 17.00 do 19.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
Vystaveny budou obrazy z poslední doby. Obrazy Tomáše Němce si můžete v předstihu prohlédnout v Praze v The Chemistry Gallery. Tomáš Němec je absolventem Akademie Výtvarných umění v Praze, ateliéru docenta Michaela Rittsteina. Němcovo dílo se vyznačuje charakteristickým malířským gestem, které povstává z dialogu jeho vlastní malířské vize a dějin malířského umění. Fascinace ikonickou postavou Edith Piaf na jedné straně a až deníková forma záznamů každodenních výjevů na straně druhé – to vše nese stopy této konfrontace. Obdivovaná Piaf je znázorňována s teatrální dramatičností, přičemž předměty každodenní potřeby, talíř či notebook, povstávají ze silně spontánní malířské zkratky.

V jeho obrazech se vyjadřuje touha zmocnit se „výhradně toho, k čemu máme silný, téměř osudový vztah. Není nutno zde přemýšlet o předloze – malíř se volně inspiruje popisovanou bezprostřední realitou, zároveň fotografií nebo i vlastní imaginací. Obrazy Tomáše Němce se přirozeným způsobem prolínají s jeho osobní historií, naprosto otevřeně a bez korektur vyprávějí místy trochu přepjatý, ale autentický příběh.“ (Michal Pěchouček).

Výstava bude na hvězdárně otevřena a přístupná do 7. května.
Koupací plakát

Cestopisná p?ednáška "Nový Zéland I - Fjorland"
čtvrtek 9.4.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 K?
V rámci výpravy na Nový Zéland navštívíme Jižní ostrov - po příletu do Christchurch přejedeme na jih ostrova do národního parku Fjordland, kde projdeme dva vícedenní treky Kepler a Routeburn. Oba patří do skupiny tzv. Great Walks, zahrnující nejslavnější novozélandské treky. Krajina Fjordlandu nabízí dlouhé mořské fjordy zakusující se do vysokých horských hřebenů. Podnikneme i několik kratších výletů v hornatém vnitrozemí, např. kolem významného sedla Arthur´s Pass.

Plakát

P?ednáška "Planeta Saturn" - náhradní termín
pondělí 13.4.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
Saturn je od roku 2004 podrobně zkoumán sondou Cassini, která v současnosti dokončuje dvoustý čtrnáctý z původně plánovaných osmi desítek obletů kolem prstencového klenotu sluneční soustavy. V přednášce bude na pozadí novověké historie objevování Saturnu nabídnut nejnovější obraz tohoto plynného obra.

Plakát mrazivým vesmírem zářící

Ve?er deskových her X
úterý 14.4.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Deskové hry na hvězdárně jsou zpět. Nabízíme více jak 40 titulů.

Koncert BIOrchestr
pátek 17.4.2015 od 20.00 do 21.30
pořádá: Aleš Pilgr vstupné: 80 K?
Speciální koncert věnovaný měsíci IO a prvnímu člověku ve vesmíru.

BIOrchestr představí nové album IO. Po koncertě si od hudebníků můžete zakoupit pozemky na Jupiterově měsíci IO. Jupiter kulminuje ve čtvrt na sedm odpoledne SELČ a zapadá za horizont až dvacet minut po druhé hodině dalšího dne. Po celý koncert tedy bude viditelně na obloze svítit jako nejzářivější nebeský objekt po Měsíci jasností -2,2 magnitudy. V průběhu koncertu bude pozorovatelný v blízkosti Jupiteru měsíc IO. Můžete si tak začít prohlížet, co jste si při koncertu zakoupili.

Biorchestr je tříčlenné brněnské duo, které osobitým způsobem přistupuje k folkové tvorbě. Pro interpretaci svých písní využívá široké palety nástrojů. Od kytary, mandolíny, perkusí, violoncella, kontrabasu, přes elektroniku až po různé dětské hračky. Skupina se ráda inspiruje taneční hudbou, hipphopem, funky, reggae a punkem.

Plakát BARE
Plakát CERN

P?ednáška "?eky na nebesích"
pondělí 20.4.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Postupně proplujeme Řekou Eridanus, Jordánem, Eufratem a řekou Tigris nebe křesťanského. Odkud a kam jejich vodstva tekou a jak tato bájná dynamika neustálé proměny souvisí s dnešními znalostmi temných vesmírných proudů. Souvisí nějak nebeské řeky také se současným světem známým pod jménem Laniakea?

Plakát

P?ednáška "Nebe nad Zlínem 5 - kv?ten, ?erven"
pondělí 27.4.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách nastupujícího léta. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Tentokrát budou prohlédnuta souhvězdí Malý medvěd, Hydra, Havran, Panna, Honící psi, Kštice Bereničina, Pastýř, Severní koruna a Váhy. Přednáška bude opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.


Ve?er deskových her XI
úterý 28.4.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Přijďte si na hvězdárnu zahrát deskové hry. Ke hraní nabízíme mnoho titulů nových i klasických.

Vernisáž výstavy Pavla Petra: KRAJINA PRO S. P. (Sandro Penna)
sobota 9.5.2015 od 17.00 do 19.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
Vystaveny budou čerstvé výtvarnosti - SKÁLY A KAMENY. Obrazy Pavla Petra jsou většině jeho čtenářů dosud skryty jen mezi řádky jeho básní. Výstavu zahájí Pavel Hruška.
Výstava bude otevřena a přístupná do letních prázdnin.

Skála přikrytá ubrusem zpod něhož vykukují lodě

Ve?er deskových her XII
úterý 12.5.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Další večer pro milovníky deskových her. Nabízíme mnoho deskových her k zahrání.

Cestopisná přednáška "Nový Zéland II - Wanaka, Mt Cook a západní pob?eží"
čtvrtek 14.5.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 Kč
Ve druhé přednášce z Jižního ostrova Nového Zélandu podnikneme 4 denní Rees-Dart trek vedoucí odlehlejší a méně navštěvovanou horskou oblastí, síly doplníme v adrenalinovém Queenstownu a další výšlapy nás zavedou mj. k nejvyššímu vrcholu Mount Cook s četnými ledovci v okolí, k mnoha krásným jezerům mezi horskými velikány včetně národního parku Nelson Lakes a na západním pobřeží navštívíme např. skalní útvary Punakaiki.

Plakát

Přednáška "Uran, Neptun a kdo další?"
pondělí 18.5.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
Uran byl objeven Williamem Herschelem v roce 1781. Neptun objevil Johann Galle šedesát pět roků poté. Tyto objevy nejen co do velikosti rozšířily sluneční soustavu. Současně bylo začátkem devatenáctého století objeveno několik prvních planetek z pásu mezi Marsem a Jupiterem a astronomové si začali uvědomovat, že jde o mnohem složitější systém, než jak byl dosud vnímán. Obě planety prozatím navštívila jen jedna jediná kosmická sonda - Voyager 2 při grandiózním průletu kolem všech velkých planet sluneční soustavy. Kol Uranu prolétla v roce 1986 a Neptun zkoumala v roce 1989. Přednáška nabídne současný pohled na vzdálené končiny sluneční soustavy.

Galerijní a muzejní noc.
pátek 22.5.2015 od 19.00 do 00.00
pořádá: Členové ZAS vstupné: zdarma
Galerijní a muzejní noc je společná akce ZAS a Baťova institutu.

Prohlídka hvězdárny a pozorování noční oblohy. Slunce zapadá ve Zlíně 20:37 SELČ. Po setmění, nejdříve kolem deváté hodiny večerní, budou na obloze ještě jarní souhvězdí od západu Lev, Panna a Pastýř. Velká medvědice bude přímo nad hlavou. Nastupující léto uvede Herkules a nad východem se již objeví pravá letní souhvězdí Lyra, Labuť a Orel a možná bude patrná i letní Mléčná dráha.

Noční obloze v polovině května vévodí planety Venuše, Jupiter (v první polovině noci) a Saturn. Další velké planety Merkur a Mars z hvězdárny pozorovatelné nebudou. Měsíc byl 18. května v novu. Na večerní obloze zůstane téměř až do půlnoci.

V případě nepříznivého počasí bude přichystán náhradní program v sále, kde je možno prohlédnout také výstavu obrazů Pavla Petra.
Přijdete-li přesně ve 23:00, můžete zastihnout Pavla Petra, kterak bude POZOROVAT GANYMEDA spolu se Sandrem Pennou.

oficiální plakát

Večer deskových her XIII
úterý 26.5.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné: 30 Kč
Přijďte si na hvězdárnu zahrát deskové hry. Nabízíme více jak 40 titulů. Poslední deskové hry tento školní rok.

Cestopisná přednáška "České stopy na Balkáně"
čtvrtek 28.5.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: PhDr. Petr Slinták vstupné: 50 K?
V rámci audiovizuální prezentace cestovatel přiblíží historický a kulturní kontext spjatý s příchodem českých usedlíků do balkánských oblastí v 19. a začátkem 20. století. Autor krátce zrekapituluje historickou situaci v Bosně, na Vojvodině, a v rumunském Banátu, přiblíží zeměpisná fakta a poukáže na zajímavé prvky vážící se k dané oblasti. Coby rozhlasový dokumentarista povypráví o projektu realizace radiodokumentu a prezentuje vybranou část dokumentaristické práce. To vše za pomocí fotografií, zvukových ukázek a vlastního vyprávění.
podtémata:
hraniční území habsburské monarchie – turecké války – rozdíly kolonizačních vln – minulý a současný život v Rumunsku, Srbsku a v Bosn? – kulturní aktivity krajanů – situace ?eského jazyka – dopad jugoslávských válek – vyhlídky českých komunit

Plakát s tetou v kostele p?ed mikrofonem

Přednáška "Nebe nad Zlínem 6 - červenec, srpen"
pondělí 8.6.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách v létě. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Tentokrát budou prohlédnuta souhvězdí Štír, Vlk, Hadonoš, Had, Herkules, Drak, Střelec, Štít, Orel a Lyra. Přednáška bude opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.


Přednáška "Hubblův kosmický dalekohled – 25 let na oběžné dráze"
pondělí 15.6.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. Pavel Cagaš vstupné: 40 Kč
Žádný jiný dalekohled se v historii astronomie nestal tak populární mezi širokou veřejností a zřejmě žádný jiný dalekohled jej nepřekonal v průlomových astronomických objevech. Hubblův dalekohled dokáže pořídit nejostřejší a nejpodrobnější snímky vesmírných objektů a také zachytí ty nejslabší a nejvzdálenější objekty ze všech přístrojů, které jsme kdy vytvořili. Přednáška přibližuje historii tohoto slavného tohoto přístroje a také významné astronomické objevy, na kterých se podílel.

Přednáška "Nebe nad Zlínem 7 - nostalgie" POZOR - ZMĚNA TERMÍNU!
pondělí 29.6.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
Povídání o souhvězdích, která na obloze již nejsou. Budou představena souhvězdí Loď Argo, Sob, Messier, Antinous, Býk Poniatowského, Sova, Kvadrant, Kočka, Kerberos, Husa, Frederikova čest, Harfa, Elektrika, Typografická dílna a Balón. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.

Cestopisná přednáška "Nový Zéland I - Fjordland" - repríza
čtvrtek 10.9.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 Kč
V rámci výpravy na Nový Zéland navštívíme Jižní ostrov - po příletu do Christchurch přejedeme na jih ostrova do národního parku Fjordland, kde projdeme dva vícedenní treky Kepler a Routeburn. Oba patří do skupiny tzv. Great Walks, zahrnující nejslavnější novozélandské treky. Krajina Fjordlandu nabízí dlouhé mořské fjordy zakusující se do vysokých horských hřebenů. Podnikneme i několik kratších výletů v hornatém vnitrozemí, např. kolem významného sedla Arthur´s Pass.

Plakát

Astronomický kroužek - první schůzka
pátek 18.9.2015 od 17.00
pořádá: Adam Greš vstupné:
Informativní schůzka pro zájemce o členství v astronomickém kroužku se uskuteční na hvězdárně v přednáškovém sále.
Astronomický kroužek je určen pro zájemce o astronomii ve věku od 11 let. Členové se seznámí s hvězdnou oblohou, Sluneční soustavou, vznikem a vývojem vesmíru, poznají, jakými metodami se vesmír a děje v něm zkoumají. Součástí výuky je i kosmonautika. Během školního roku se členové kroužku naučí pracovat s dalekohledy včetně velkého dalekohledu na hvězdárně.
Kurzovné na celý školní rok činí 500 Kč.
Kroužky se scházejí zpravidla každý pátek od 17 do 18:30 hodin. Během roku je možno zúčastnit se i několika víkendových akcí a o prázdninách astronomického tábora.
Činnost astronomického kroužku je podporována z Fondu mládeže a tělovýchovy statuárního města Zlína.

Přednáška "Měsíc před zatměním"
pondělí 21.9.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: MUDr. Zdeněk Coufal vstupné: 40 Kč
Týden před očekávaným úplným zatměním Měsíce si zrekapitulujeme, co vlastně o našem nejbližším vesmírném sousedovi víme.

Nerudovský plakát

Cestopisná přednáška "Norsko 1. díl - národní parky Jotunheimen a Dovrefjell, Lysefjord, Bergen"
čtvrtek 24.9.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 Kč
V první části cestování po Norsku navštívíme jižní část země s řadou starých dřevěných kostelů, na západním pobřeží projdeme okolí Lysefjordu s neskutečně vysokými skalními stěnami, které umožňují letecké výhledy např. z Kazatelny (Preikestolen) nebo zaklíněného balvanu Kjeragbolten. Hlavním městem této oblasti je historický Bergen s hanzovní obchodní čtvrtí Bryggen, jež je díky zachovalým dřevěným domům zapsána v seznamu UNESCO. Nebudou chybět ani treky v nejznámějším národním parku Jotunheimen s výstupy na nejvyšší vrcholy. Trochu opomíjená je oblast Dovrefjellu, kde je k dispozici také řada krásných výšlapů a jedny z největších stád sobů a pižmoňů, kteří se volně pohybují i po nekonečných pláních náhorní plošiny Hardangervidda.

Fjordovatý plakát

Evropská noc vědců
pátek 25.9.2015 od 19.00 do 00.00
pořádá: Členové ZAS vstupné: zdarma
Na hvězdárně Vám kromě obvyklé prohlídky oblohy vysvětlíme principy pohybů objektů na obloze, základy optiky včetně ukázek optických experimentů. Můžete se seznámit se způsobem vědecké práce v amatérských podmínkách, například, jak může astronom amatér objevovat exoplanety.

Úplné zatmění Měsíce
pondělí 28.9.2015 od 02.00 do 07.00
pořádá: MUDr. Zdeněk Coufal vstupné: 30 Kč
Proč nevyužít prodloužený víkend k pozorování noční oblohy se zatmělým Měsícem? Budeme mít možnost vidět úplné zatmění Měsíce, úkaz, který díky zbarvení naší přirozené družice dostal v anglicky mluvícím světě název Bloody Moon.

Vernisáž výstavy Grand Prix architektů.
sobota 3.10.2015 od 17.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
Opět architektura - tentokrát významné realizace dokončené v ČR do ledna 2015. Výstava GRAND PRIX bude již tradičně ve Zlíně nabídnuta v prostorách hvězdárny.

Plakát s architektůůůrou

Výstava potrvá do konce října.

Přednáška "Nebe nad Zlínem 1 - září, říjen"
pondělí 5.10.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
Povídání o tom, jak vypadá na podzim obloha v našich zeměpisných šířkách. Přehledový výklad podzimních souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Přednáška bude zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. Představena budou souhvězdí Kozoroh, Delfín, Liška s Husou, Šíp, Labuť, Kefeus, Pegas, Vodnář a Jižní ryba. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.

Cestopisná přednáška "Norsko 2. díl - Jostedalsbreen, souostroví Lofoty, Laponsko, NP Abisko ve Švédsku
čtvrtek 8.10.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 Kč
Ve druhé části skandinávského putování navštívíme oblast rozsáhlého ledovce Jostedalsbreen s možnostmi výšlapů po skalách i po sněhu na sněžnicích nebo v mačkách. Přiblížíme si jeden z nejznámějších norských fjordů Geirangerfjord s úžasnými vyhlídkami v okolí, překonáme četné serpentiny trolí cesty Trollstigen a přes několik mostů atlantské oceánské silnice vystavených ledovému oceánu přejedeme až za severní polární kruh na souostroví Lofoty, které je vyhlášené příkrými skalami stoupajícími přímo z moře a řídce rozesetými rybářskými vesničkami s pestrobarevnými domky. Navštívíme polární krajinu švédského národního parku Abisko a poslední treky podnikneme v okolí Tromso, druhého největšího města za polárním kruhem.

Losovací plakát

Přednáška "Pluto"
pondělí 19.10.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
14. července prolétla kolem Pluta americká sonda New Horizons. Pluto je dnes téměř 34krát dále od Slunce než Země. Do letošního července jsme byli odkázáni jen na průzkum největšími dalekohledy světa, v nichž se Pluto jevil jen jako skvrnitý chomáč několika obrazových čtverečků. Tuto tradičně "poslední" devátou planetu sluneční soustavy jsme si konečně mohli prohlédnout zblízka. Co všechno jsme se dozvěděli a čím nás svět Pluta překvapil?

Plutonický plakát

Přednáška "Nebe nad Zlínem 2 - listopad, prosinec"
pondělí 9.11.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách začátkem zimy. Přehledový výklad podzimních souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Ryby, Andromeda, Trojúhelník, Kassiopeia, Skopec, Velryba, Řeka, Perseus a mnoho dalších mýtických hrdinů z oblohy vyskočí. Přednáška bude opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.

Cestopisná přednáška "Spojené Arabské Emiráty (Dubai, Abú Dhabí)"
čtvrtek 12.11.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 Kč
V trochu netradiční přednášce se tentokrát nebudeme pohybovat v horách, ale představíme si poněkud odlišný svět moderních měst Dubaje a Abú Dhabí, které byly teprve před nedávnou dobou vystavěny z nekonečné pouště. V Dubaji navštívíme např. zdejší centrum plné mrakodrapů s nepřehlédnutelnou nejvyšší budovou světa Burj Chalífa, nejluxusnější hotel Burj al Arab i uměle vytvářené ostrovy sloužící k další výstavbě luxusních sídel. Podíváme se ale také na tradiční trhy ve čtvrti Bur Dubai. Druhým nejvýznamnějším městem Emirátů je Abú Dhabí, jehož hlavní atrakcí je obrovská mešita šejka Zayeda otevřená v roce 2007.

Plakát z Emirátů

VÝSTAVA: Ján Hrčka - Tekutý sveter
sobota 14.11.2015 od 17.00 do 20.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
V podzimním listopadovém termínu představujeme na zlínské hvězdárně slovenského malíře mladší generace, absolventa VŠVU v Bratislavě (u Ivana Csudaia) a také zpěváka (Kaktus, Ramones Bratislava) - Jána Hrčku. Na výstavě pojmenované Tekutý sveter se setkáme s jeho monochromatickými obrazy s charakteristickými pastozními nánosy barev, s Hrčkovou potemnělou barevností, bude zde zastoupené kupříkladu také jeho téma architektury - ruiny hradů, klášterů, starých budov. Ján Hrčka u nás naposledy vystavoval v Brně v rámci malířského uskupení Banda. Úvodní slovo k výstavě prosloví Pavel Petr.

Plakát - TEKUTÝ SVETER

Přednáška "Vulkány na Venuši"
pondělí 23.11.2015 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 Kč
V červnu letošního roku publikovali vědci z Max Planckova institutu přelomový článek o prokazatelné vulkanické činnosti na povrchu Venuše. Otázku současného vulkanismu, i po průzkumu celkem čtyřiceti kosmickými sondami, se dlouho nedařilo zodpovědět. Jak tedy právě probíhající vulkanismus na Venuši vypadá?

Vulkanický plakát

Večer s Janem Burianem: Ekologie duše
středa 25.11.2015 od 18.00 do 19.30
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 100,- Kč
Písničky a vyprávění na téma současného života člověka obklopeného médii, ohromovaného supermarkety a superstary. Co se dá dělat, abychom si uchovali zdravý rozum a kulturní úroveň.

Jan Burian je písničkář, spisovatel, autor rozhlasových pořadů, fejetonista - každý týden můžete najít jeho fejeton v časopise Týdeník Rozhlas, televizní moderátor, průvodce a autor dokumentárních filmů. Jan Burian je mimo jiné propagátorem kontroverzního hesla: „Kopírování zachraňuje hudbu!“, již patnáct let pravidelně uvádí přehlídku dokumentární tvorby na festivalu Finále - Plzeň, organizuje volné sdružení Osamělých písničkářů a jejich společné pravidelné koncerty a občas vystavuje své fotografie.Jan Burian také vydává internetový „časopis“ ČTENÍ PRO PŘÁTELE, které Vám bude zdarma posílat, pokud mu napíšete svou mailovou adresu.

Plakát

Z TECHNICKYCH DUVODU ZRUŠENO !!! - Předvánoční či spíše Mikulášský koncert PODJEZDU.
pátek 4.12.2015 od 19.00 do 22.00
pořádá: Mgr. Radomír Váňa vstupné: 100
Omlouváme se všem příznivcům Zlínské astronomické společnosti a kapely Podjezd a s lítostí oznamujeme, že se na základě aktuální informace od Martina Čurdy Juříka ze dne 21.12.2015 ruší dříve ohlášený - Tradiční předvánoční - tentokrát spíše "Mikulášský" koncert zlínské bluegrassové a country kapely PODJEZD.

Mikulášský koncert kapely VYTÍŽENY
pátek 4.12.2015 od 19.00 do 22.00
pořádá: MUDr. Zdeněk Coufal vstupné: 100
Vzhledem k nečekanému zrušení koncertu Podjezdu jsme pro Vás připravili milé mikulášské překvapení v podobě zlínského ženského folkového uskupení VYTÍŽENY. Věříme, že Vás na koncetru pěkně mikulášsky naladí. Cukroví, Mikuláši, andělé i čerti jsou vítáni. Vezměte s sebou i své kamarády/kamarádky (čerty i čertice).

Vytížený plakát

Cestopisná přednáška "Alpy - Kitzbüheler Alpen, Hochkönig, Dolomity na sněžnicích"
čtvrtek 10.12.2015 od 18.00 do 20.00
přednáší: MUDr. Niko Burget vstupné: 50 Kč
V další alpské přednášce si představíme opět několik různých oblastí i v odlišných ročních obdobích. Začneme v rakouských Kalkalpen, kterým vévodí vrchol Hochkönig, sice těsně nedosahuje hranice 3000m, ale přesto je zde trvalý ledovec a celá oblast nabízí všechny úrovně turistiky od pohodlného procházení v podhůří až po náročné ferraty na kolmých skalních stěnách. Oproti tomu jen málo známé Kitzbühelerské Alpy nabízí snadnou turistiku po travnatých hřebenech s úžasnými výhledy na blízký zaledněný hřeben centrálních Alp nad střediskem Zell am See. Zimní výstupy podnikneme v blízkosti lyžařského střediska Stubai Gletscher s možností putování po ledovci i na skalnatých hřebenech, možný je i zimní výstup na nejvyšší vrchol této oblasti Zuckerhüttel, což tentokrát zmařilo počasí. Dostatečnou náhradou pak budou výpravy na sněžnicích mezi skalními věžemi v Dolomitech s pr udkým výstupem na vrchol Sass Pordoi.

Plakát s Alpami

Novinky, zprávy

Skřeti
vloženo: 21.12.2015
Milí čtenářové v pátek vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Skřeti a jiná havěť.
Hezké počtení.

Stirling
vloženo: 8.12.2015
Milí čtenářové v pátek vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Rudolf Mentzl: Stirling přece poletí.
Hezké počtení.

Mají gravitační vlny naději?
vloženo: 30.11.2015
Milí čtenářové v pátek vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Mají gravitační vlny naději?
Hezké počtení.

Venuše ke stažení
vloženo: 26.11.2015
Na adrese Vulkány na Venuši (zip 27 MiB) je možno stáhnout prezentaci k přednášce o Venuši, která proběhla na hvězdárně v pondělí 23. listopadu.

Ligo - Virgo
vloženo: 25.11.2015
Milí čtenářové v pátek vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: LIGO a Virgo v novém kabátě.
Hezké počtení.

Ján Hrčka v GALERII
vloženo: 16.11.2015
Do GALERIE byly přidány snímky z otevření výstavy TEKUTÝ SVETER Jána Hrčku v sobotu 14. listopadu.

IR Spektroskopie
vloženo: 13.11.2015
Milí čtenářové čerstvě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Jakub Jirsa: Infračervená absorpční spektroskopie a detekce plynů.
Hezké počtení.

Čerstvý Pluto
vloženo: 6.11.2015
Milí čtenářové čerstvě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Ivan Havlíček: Pluto čerstvý jako nikdy dříve. Bulletin je doplněn klipy k tématu.
Hezké počtení a víkend bez průšvihů.

Nobelovka za chemii 2015
vloženo: 1.11.2015
Milí čtenářové v pátek vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Lucie Kulhánková: Udělení Nobelovy ceny za chemii pro rok 2015.
Hezké počtení.

Nobelovka za fyziku 2015
vloženo: 27.10.2015
Milí čtenářové čerstvě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Udělení Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2015.
Hezké počtení.

Pluto ke stažení
vloženo: 20.10.2015
Na adrese Pluto (zip 208 MB je možno stáhnout prezentaci k přednášce o Plutu, která proběhla na hvězdárně v pondělí 19. října.

Astrofyzikální plazma v laboratoři
vloženo: 16.10.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Miroslav Horký: Astrofyzikální plazma v laboratoři.
Hezké počtení.

Faradayova klec
vloženo: 9.10.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Miroslav Havránek: Nové poznatky o účinnosti Faradayovy klece.
Hezké počtení.

Astrosat
vloženo: 3.10.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Radek Beňo: Indická vesmírná observatoř Astrosat.
Hezké počtení.

Eurolabs
vloženo: 26.9.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Střípky z expedice Eurolabs.
Hezké počtení.

Supravodivý sirovodík
vloženo: 30.8.2015
Milí čtenářové v sobotu vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Horní hranice teploty konvenčních supravodičů výrazně stoupla.
Hezké počtení.

Úspěšný 28. ročník Astrotábora
vloženo: 25.8.2015
Ve dnech 9.-22. srpna 2015 uspořádala Zlínská astronomická společnost již 28. ročník astronomického tábora, který se tradičně uskutečnil na táborové základně na Vlčkové - Kameňáku.
Letošního Astrotábora se zúčastnilo 29 dětí ze Zlína, okolí i vzdálenějších oblastí ČR včetně jednoho účastníka ze Slovenska. Děti do 18 let s trvalým bydlištěm ze Zlína byly tradičně finančně podpořeny dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy stautárního města Zlína. I přes převážnou přízeň počasí byly podmínky na pozorování asi 50% procentní - 7 pozorovacích nocí s dobrými podmínkami. Zvláště v prvním týdnu tábora, kdy denní teploty vysoce překračovaly třicítku, byly podmínky pro pozorování přímo excelentní - kdo by si pomyslel, že bude moci být na louce s nerosícími se dalekohledy hluboko po půlnoci v tričku s krátkým rukávem? Ani několik málo deštivých dní na začátku druhého táborového týdne nezkazilo skvělou náladu. Děti si užily jak astronomie tak množství zábavy a soutěží.
Bez nadsázky lze říci, že letošní ročník Astrotábora se zapíše do historie nejen jako tábor, na kterém nás obtěžovalo nezvykle velké množství vos, ale také jako jeden z nejvydařenějších ne-li nejvydařenější tábor vůbec.

Návrh nové definice soustavy jednotek SI
vloženo: 24.8.2015
Milí čtenářové v sobotu vyšel převratný ALDEBARAN BULLETIN s článkem Miroslav Horký, Petr Kulhánek: Návrh nové definice soustavy jednotek SI. Čekají nás velké změny.
Hezké počtení.

Nanodiamanty
vloženo: 14.8.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Vladimír Přibyl: Nanodiamanty.
Hezké počtení.

Letošní Perseidy
vloženo: 13.8.2015
Začátkem srpna je na obloze každoročně nápadný meteorický roj Perseid . "Padání hvězd" ze souhvězdí Persea je viditelné po celé obloze a nejlépe odněkud ze tmy za městem, kde je čistý obzor a obloha bez světel. Čím temnější nebe navštívíte, tím slabší meteory pak můžete uvidět. Perseidy jsou poměrně bohatým rojem, jejich původ je připisován kometě Swift-Tuttle. Maximum, tedy nejvyšší počet okolo více než 100 meteorů za hodinu, nastává letos v noci na 13. srpna. Perseidy je ale každoročně možné pozorovat od 17. července až do 24. srpna. Nejlepší pozorovací podmínky bývají v druhé polovině noci.

Rosetta
vloženo: 7.8.2015
Milí čtenářové v pátek vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Vítězslav Kříha: Rosetta – deset let cesty ke kometě. Bulletin je doplněn animací k tématu.
Hezké počtení.

Volkány
vloženo: 30.7.2015
Milí čtenářové v pátek vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Ivan Havlíček: Vulkány na Venuši.
Hezké počtení.

Pravidelné pozorování Slunce dalekohledy
vloženo: 29.7.2015
Koná se každou neděli za jasného počasí od 14:00 do 16:00 do konce prázdnin

Pluto
vloženo: 19.7.2015
Milí čtenářové v pátek vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Jakub Rozehnal: Překvapení z Pluta.
Hezké počtení a příjemný letní víkend.

Něco o kočkách
vloženo: 10.7.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Miroslav Havránek: Dekoherence pod vlivem gravitačního pole.
Hezké počtení a příjemný prázdninový víkend.

Philae volat domů
vloženo: 4.7.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Radek Beňo: Philae volat domů.
Hezké počtení.

Rok 2015 bude o sekundu delší
vloženo: 29.6.2015
Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 210 z 29. 6. 2015

Rok 2015 bude o sekundu delší
Mezinárodní služba rotace Země (IERS) ve svém Bulletinu C zveřejnila ustanovení přestupné sekundy na rok 2015. Po šestadvacáté od jejího zavedení v roce 1972 se tak v jeden okamžik najednou posune na celém světě čas o jednu sekundu. V Česku tak bude po 1:59:59 SELČ v noci ze 30. června na 1. července 2015 vložena jedna sekunda navíc. Ta se zavádí zejména kvůli postupnému zpomalování zemské rotace. Výzvou pro fajnšmekry bude si na automaticky seřizovaných přístrojích přestupnou sekundu vyfotografovat.
Přestupná sekunda se v případě potřeby zavádí v důsledku zpomalování zemské rotace slapovými silami Měsíce (tzv. slapové zpomalování). Patrné jsou však i nepravidelné odchylky, způsobené zatím ještě málo zdokumentovaným vztahem zemského jádra a jeho pláště. Je však pozorováno, že např. i zemětřesení na Zemi mají vliv na směr osy a následně i periodu rotace Země. Protože největší část změn připadá na vrub zpomalování zemské rotace, v praxi se zatím přestupná sekunda nikdy neubírala, ale vždy jen přidávala.

Přidání přestupné sekundy nastává obvykle 31. prosince nebo 30. června o půlnoci světového času UTC. Prakticky je to realizováno tak, že ve vybrané datum o světové půlnoci po čase 23:59:59 následuje ještě 23:59:60 a teprve potom 00:00:00 následujícího dne. Tato úprava je provedena na celém světě ve stejný okamžik. V Česku tedy v 1:00 SEČ 1. ledna nebo jako letos ve 2:00 SELČ 1. července. Dle potřeby by bylo možné i sekundu ubrat a v takovém případě by po 23:59:58 následovalo hned 00:00:00. Dosud k tomu ale nikdy nedošlo, protože rotace Země se stále mírně zpomaluje.

O tom, zda se v daném termínu přestupná sekunda zavede, rozhoduje na základě svých měření Mezinárodní služba rotace Země (IERS) a tuto informaci zveřejňuje ve svém pravidelném Bulletinu C. Dosud byla přestupná sekunda zavedena 25×. Nejčastější interval mezi dvěma zavedeními přestupné sekundy je 18 měsíců. Velice rychlý sled nabralo vkládání přestupných sekund na konci osmdesátých a v devadesátých letech minulého století, výrazně delší byl pak interval mezi roky 1998–2005. V posledním období se perioda mezi vkládanými sekundami ustálila na přibližně třech rocích.
Pro fajnšmekry tu máme jeden tip: Pakliže máte hodiny řízené dálkově časovým signálem DCF (pro Evropu) či GPS (celosvětově), můžete sledovat, jak se vložení sekundy prakticky projeví. Taková videonahrávka displeje hodin s časem 23:59:60 UT, případně 01:59:60 SELČ může být skutečně zajímavou kuriozitou. Své snímky zachycené přestupné sekundy na displeji pak můžete zaslat přes formulář (http://www.astro.cz/fotogalerie/ctenarske-fotogalerie/nejnovejsi-fotografie-ctenaru.html?pridat) do galerie Astro.cz.

Zákrytová a astrometrická sekce České astronomické společnosti
Karel Halíř
Hvězdárna v Rokycanech
e-mail: halir@hvr.cz

Vodivé inkousty
vloženo: 26.6.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Vodivé inkousty a chytré textilie.
Hezké počtení.

Hromy blesky
vloženo: 22.6.2015
Milí čtenářové v pátek vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Akustický výzkum blesků a hromů.
Hezké počtení.

Expanzná mikroskopia
vloženo: 11.6.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Vladimír Scholtz: Expanzná mikroskopia.
Hezké počtení.

Nanoelektromechanické systémy – první aplikace
vloženo: 29.5.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Panchártek, Jan Jílek: Nanoelektromechanické systémy – první aplikace.
Hezké počtení.

Historickym trolejbusem na hvezdarnu
vloženo: 22.5.2015
Dopravní spolecnosti Zlín – Otrokovice vypravi v ramci Galerijní a muzejní noci (22. kvetna 2015) historicka vozidla. Cerveny trolejbus bude jezdit na trase Sportovni hala - Námestí Práce - Slovenská - Lesni ctvrt. Z konecne trolejbusu je to jiz na hvezdarnu co by meteoritem dohodil.


JIZDNI RAD TROLEJBUSU ZDE

Nanoelektromechanické systémy
vloženo: 22.5.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Panchártek, Jan Jílek: Nanoelektromechanické systémy.
Hezké počtení.

Uran a Neptun ke stažení
vloženo: 21.5.2015
Na stránce Ke stažení je nabídnuta prezentace Uran, Neptun a kdo další?, která byla promítnuta jako součást přednášky o vzdálených končinách sluneční soustavy v pondělí 18. května.

Messenger
vloženo: 15.5.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Jakub Rozehnal: Budiž ti Merkur lehký!
Hezké počtení.

Molekuly v elementárních částicích
vloženo: 10.5.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem David Břeň: Molekuly v elementárních částicích.
Hezké počtení.

Rakety na laser
vloženo: 1.5.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Rakety poháněné lasery. Článek je doplněn klipem k tématu.
Hezké počtení.

Kvantové technologie
vloženo: 29.4.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Panchártek: Cestování s kvantovou technologií 2.0. V článku je mnoho klipů k rozličným tématům.
Hezké počtení.

Saturn a ?eky
vloženo: 24.4.2015
Na stránku Ke stažení byly přidány prezentace Saturn (427 MiB) a Řeky na nebesích (274 MiB).

Temnohmotní mimikry
vloženo: 13.4.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Souvisí signál detektoru DAMA/LIBRA s temnou hmotou?
Hezké počtení.

Tomáš N?mec v GALERII
vloženo: 5.4.2015
Do GALERIE byly přidány fotografie z přednášky o pornografii, cenzuře a otevření výstavy KOUPÁNÍ Tomáše Němce, kteréžto vše se událo v sobotu 4. dubna.

Proti baktériám
vloženo: 3.4.2015
Milí čtenářové právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Vladimír Scholtz: Proti baktériám bez antibiotík (a bez homeopatík).
Hezké počtení.

Jak rostou galaxie?
vloženo: 23.3.2015
Milí čtenářové, v neděli vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Ivan Havlíček: Jak rostou galaxie? Bulletin je doplněn klipem k tématu - průhled do kupy Abell 2597.
Hezké počtení.

Existoval Velký t?esk?
vloženo: 15.3.2015
Milí čtenářové, právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Existoval Velký třesk?
Hezké počtení.

Halla v GALERII
vloženo: 6.3.2015
Do GALERIE byly přidány snímky z otevření výstavy Zdeňka Hally, kterou Ludvík Ševeček zahájil v sobotu 28. února. Výstava bude otevřítá do konce března.

Kužely
vloženo: 6.3.2015
Milí čtenářové, právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Brož: Jak může prostředí ovlivnit sopky na Marsu? Odpověď nabízí sypané kužele.
Hezké počtení.

Beagle II
vloženo: 28.2.2015
Milí čtenářové, právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Radek Beňo: Shledání s modulem Beagle 2.
Hezké počtení.

Animatronie
vloženo: 19.2.2015
Milí čtenářové, právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Panchártek: Animatronie aneb jak oživit noční můry. Bulletin je doplněn dvěma animacemi k tématu.
Hezké počtení.

Philae
vloženo: 6.2.2015
Milí čtenářové, právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Vítězslav Kříha: Na návštěvě u komety: Philae. Bulletin je doplněn animací k tématu.
Hezké počtení.

M?žeme m??it zak?ivení ?asoprostoru pomocí kvantových jev??
vloženo: 31.1.2015
Milí čtenářové, právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Můžeme měřit zakřivení časoprostoru pomocí kvantových jevů?
Hezké počtení.

Námorník
vloženo: 23.1.2015
Milí čtenářové, právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Vladimír Scholtz: Opitý námorník a rast baktérií na hranice expandujúcej populácie.
Hezké počtení.

Voda
vloženo: 16.1.2015
Milí čtenářové, právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Jakub Rozehnal: O původu vody na Zemi.
Hezké počtení.

Gioiello
vloženo: 9.1.2015
Milí čtenářové, právě vyšel ALDEBARAN BULLETIN s článkem Ivan Havlíček: Gioiello – tak velkýho ptáka jste ještě neviděla! Bulletin je doplněn dvěma velkoptákovými klipy k tématu.
Hezké počtení.

Astronomické úkazy roku 2015
vloženo: 4.1.2015
Milí čtenářové, již v pátek vyšel letošní první ALDEBARAN BULLETIN s článkem Lenka Soumarová: Astronomické úkazy roku 2015.
Hezké počtení.

Planck - nové výsledky
vloženo: 29.12.2014
Milí čtenářové, právě vyšel letošní poslední ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Další ohlédnutí za Planckem. Bulletin je doplněn klipem, v němž je zřetelné postupné oddělování různých signálů, až zůstane jen mikrovlnné záření kosmického pozadí.
Hezké počtení.

Valašský názor v GALERII
vloženo: 19.12.2014
Do GALERIE byly přidány snímky z otevření výstavy Valašského názoru v sobotu 13. prosince.
 
Dnes je pondělí 14.10.2019, 15.51 (287. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster