Nová hvězdárna z jihovýchodu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Archiv starších akcí a novinek

Vyberte si požadovaný rok nebo měsíc, ve kterém se buď konala hledaná akce anebo ve kterém novinka pozbyla svou platnost:

2004  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2005  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2006  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2007  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2008  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2009  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2010  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2011  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2012  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2013  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2014  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2015  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2016  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2017  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2018  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2019  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2020  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2021  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2022  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2023  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2024  –  01  02  03  04  05  06  

Program

Ve?er deskových her
úterý 6.4.2010 od 17.00 do 21.00
pořádá: Martin Vaněk a Jan Rejšek vstupné: 30 K?
Přinášíme další večer plný zábavy. Kromě spousty klasických her vám jako novinku nyní nabízíme několik nově pořízených deskových her pro malé i velké hráče, včetně her s astronomickou tématikou.

Cestopisná p?ednáška CK Kudrna Brno "Turistika v netradi?ních podmínkách"
čtvrtek 8.4.2010 od 18.00 do 20.00
přednáší: Marie Klementová, Robi Mahel vstupné: 50 K?
v tropickém deštném pralese (Amazonie), v písečné poušti (Sahara) a na šestitisícových vrcholech (Andy) aneb s velbloudem či v mačkách, po písku či v sračkách… Všichni, kdo milujeme turistiku, často vyrážíme do lesů, pahorkatin i vysokých hor, protože nás za to příroda odmění. A všichni víceméně víme, co nás čeká a na co se připravit. My vám však chceme představit velmi exotická a pro turistiku velmi náročná přírodní prostředí. Proč?? Protože se dokáží za vynaloženou námahu odměnit přímo královsky!! Zveme vás do vlhké a dusné Amazonie, kde neuplatníte žádný z moderních textilních materiálů a s pohorkami prostě pohoříte. Dlouholeté zkušenosti jsou k ničemu a sebelepší orientační smysl vám také nepomůže. Na poušti se nikde neumyjete, vodu si prostě musíte šetřit na pití. Jemný písek pronikne do jakéhokoliv oblečení a vysoké výkyvy teplot a neustálý suchý vítr nesmiřitelně prověří vaši psychiku. Svět horských velikánů klade vysoké nároky nejen na výstroj, ale i na fyzickou kondici, protože výstup do 6.000 m n.m. se neobejde bez důkladné aklimatizace. Protože tato nezvyklá přírodní prostředí nelze prakticky navštívit bez zkušeností a pomoci domorodců, kromě vlastního dobrodružství v přírodě si odnesete i přátelství místních obyvatel, které tvoří minimálně polovinu všech těch úžasných zážitků.

P?ednáška "Planety Slune?ní soustavy"
pátek 9.4.2010 od 19.00 do 21.00
přednáší: Martin Vaněk vstupné: 40 K?
Povídání o planetárním systému hvězdy známé jako Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti Sluneční soustavy tvoří samo Slunce, které svou gravitační silou udržuje soustavu pohromadě. Zbylých 0,13 % připadá na planety a jiná tělesa.

Přehledová přednáška shrnující současný stav výzkumu planet Sluneční soustavy a o tom, jak se naše poznatky o planetách vyvíjely.

Plakát s nezemskou krajinou

Vernisáž výstavy Josefa Ruszeláka
sobota 10.4.2010 od 17.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
Obrázky Josefa Ruszeláka.

Výstava bude na hvězdárně přístupná do 6.5.2010.

Plakátopozvánka s vesmírným očekáváním.

Leonhard EULER – spolutv?rce dnešní matematiky a mechaniky
pátek 16.4.2010 od 18.00 do 20.00
pořádá: Doc. Mgr. František Koutný, CSc. vstupné: 40 K?
Leonhard EULER (1707–1783) je jedním z nejvýznačnějších matematiků všech dob. Počtem prací a témat nikdo rozsah jeho díla nepřekonal. Položil základy analytické mechaniky a několika matematických disciplin. Jméno Euler najdeme v teorii čísel, analýze, geometrii, diferenciálních rovnicích, fyzice atd. Eulerovy práce byly a jsou nevyčerpatelným zdrojem inspirace nejen matematiků. Povídání o jeho životě, angažovanosti v tehdy nových akademiích věd a tragedii ztráty zraku je zasazeno do historie vývoje vědy a doplněno populárním výkladem některých Eulerových příspěvků.

Plakát

Ve?er deskových her
úterý 20.4.2010 od 17.00 do 21.00
pořádá: Martin Vaněk a Jan Rejšek vstupné: 30 K?
Přinášíme další večer plný zábavy. Kromě spousty klasických her vám jako novinku nyní nabízíme několik nově pořízených deskových her pro malé i velké hráče, včetně her s astronomickou tématikou.

Zm?na klimatu: p?í?iny, dopady, zp?tné vazby, projekce a cesty k náprav?
pátek 23.4.2010 od 19.00 do 21.00
pořádá: RNDr. Jan Hollan, Ph.D. vstupné: 50 K?
Přednáška o změně klimatu ukazuje nejprve, jak rostou koncentrace těch plynů, které v ovzduší vydrží dlouho. Pak vysvětuje podstatu skleníkového jevu i změnu jeho velikosti v posledním století. Krátce ukáže, že to vede k růstu teplot, a předvede, které složky ovzduší jej ovlivňují. Předvede, kam přebytek tepla teče (do oceánů). Porovná vlivy přírodní s těmi, které jsou způsobeny lidstvem.

Pak podrobněji ukazuje růst teplot a výšky hladiny moří, velmi nerovnoměrné rozložení nárůstu teplot, pokud jde o místo a roční období, i výhledy do budoucna. Zmíní rychlé zmenšování ledovců a arktického mořského ledu. Dále pak úbytek hmotnosti ledových příkrovů Grónska a Antarktidy.

Ukáže, že hlavním ohrožením je nárůst extrémů: příliš prudkých srážek, veder, období sucha s požáry, silnějších hurikánů. Zmíní body zvratu, zvláště úbytek polárního ledu a z něho plynoucí vzestup hladiny moří o mnoho metrů. Porovná dnešní stav ovzduší s minulými milióny let a naznačí, jaké dopady bude již nevyhnutelné další oteplování mít.

Nakonec zmíní, jak velký pokles emisí a koncentrací skleníkových plynů je nutné zajistit, i jaké cesty k tomu vedou.

Přednáší RNDr. Jan Hollan, Ph.D., Hvězdárna v Brně a Ekologický institut Veronica

Plakát

P?ednáška "Nebe nad Zlínem 5 - kv?ten, ?erven"
pondělí 26.4.2010 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 40 K?
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách nastupujícího léta. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Tentokrát budou prohlédnuta souhvězdí Malý medvěd, Hydra, Havran, Panna, Honící psi, Kštice Bereničina, Pastýř, Severní koruna a Váhy. Přednáška bude opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.

Plakát s Hydrou a zvěřincem okolo.

P?ednáška "Havárie a ob?ti p?i dobývání vesmíru"
pátek 30.4.2010 od 19.00 do 21.00
přednáší: Marie Magdaléna Halatová vstupné: 40 K?
Dotknout se nedosažitelného, obejmout neuchopitelné, otevřít brány tajemna ... a hledat odpovědi na další a další otázky.
Touha objevného ducha lidstva od nepaměti.
Cesta dál, výš, hloub je dlážděna kameny, do nichž historie zaznamenala milníky a jména. Bílými, značícími vítězství a úspěchy, i černými, které jako malé pomníčky připomínají ty, kteří na cestě zůstali. Mají zde své významné místo a bez nich by cesta nebyla úplná a schůdná.
Ochota přinášet oběti je tím větší, čím krásnější je sen, obtížnější zdolávání překážek, velkolepější cíl ... A vesmír je lákadlem z nejúžasnějších.

Plakát s hořící rakétou

Novinky, zprávy

Vesmírné struktury nejv?tších rozm?r?.
vloženo: 16.4.2010
Na stránce videoarchivu Fyzikálních čtvrtků byl zveřejněn záznam přednášky Vesmírné struktury největších rozměrů, která proběhla 23.4.2009 na ČVUT.

Borexino.
vloženo: 16.4.2010
Milí čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Neutrina z nitra Země pozorovaná v experimentu BOREXINO. Součástí je unikátní klip ze stavby detektoru.
Hezké počtení.

Ruszelák v GALERII
vloženo: 14.4.2010
Do GALERIE byly vloženy fotky ze zahájení výstavy Josefa Ruszeláka. Další fotky z téhož odpoledne nasnímané M. Plaňavou naleznete zde na rajčeti.

Využijte šance podívat se na planetu Merkur
vloženo: 6.4.2010
Dne 8.4.2010 se Merkur nachází v největší východní elongaci, tj. je nejvíce na východ od Slunce. Do tohoto okamžiku se opticky vzdaluje od Slunce, na krátkou dobu bude na západním obzoru po západu Slunce viditelný i poněkud výše než jasná Venuše (poněkud severněji od Venuše) a pak se začne rychle přibližovat Slunci a stane se nepozorovatelný. Využijte tak týdne pozorovatelnosti Merkura a podívejte se po západu Slunce západním směrem. Budete-li mít štěstí a dobré oči, uvidíte jasnou Venuši a "vpravo" od ní slabší Merkur.

Enceladus.
vloženo: 2.4.2010
Milí čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem Jaroslava Losová, David Maňas: Enceladus.
Hezké počtení.

"Astronomie a fyzika – NOVÉ OBZORY" - práv? vyšla!!!
vloženo: 28.2.2010
V knížce, kterou jsme pro Vás připravili, se formou krátkých článků dočtete o blízkém i vzdáleném vesmíru, o nových technologiích, biofyzice i dalších souvisejících oborech. Základem článků jsou nejúspěšnější bulletiny z posledních tří let, které vycházely na serveru ALDEBARAN. Články jsou doplněny nejnovějšími informacemi, velkým množstvím obrázků, schémat a tabulek. V bočních sloupcích najdete doplňující informace a na konci každé kapitoly je zařazeno malé překvapení. Knížka nijak nenavazuje na předchozí tituly téže řady (Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí a Letem světem).
Kniha je již také k zakoupení na hvězdárně.
Hezkou četbu!
 
Dnes je úterý 18.6.2024, 23.36 (170. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster