Nová hvězdárna z jihovýchodu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Archiv starších akcí a novinek

Vyberte si požadovaný rok nebo měsíc, ve kterém se buď konala hledaná akce anebo ve kterém novinka pozbyla svou platnost:

2004  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2005  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2006  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2007  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2008  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2009  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2010  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2011  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2012  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2013  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2014  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2015  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2016  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2017  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2018  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2019  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2020  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2021  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2022  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2023  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2024  –  01  02  03  04  

Program

Pozorování úplného zatm?ní M?síce
sobota 3.3.2007 od 22.00 do 02.00
pořádá: MUDr. Zdeněk Coufal vstupné: 20/10 K?
V noci ze soboty 3.3. na neděli 4.3.2007 dojde k relativně vzácnému úkazu - úplnému zatmění Měsíce, které je letos jediné viditelné z našeho území a je pozorovatelné v celém svém průběhu.
Měsíc začne vstupovat do zemského stínu ve 22 hodin 30 minut. Úplné zatmění Měsíce nastane ve 23 hodiny 44 minuty a bude trvat až do 0 hodin 58 minut, kdy jej vystřídá fáze částečného zatmění. Zatmění skončí v neděli ráno ve 2 hodiny 12 minut výstupem Měsíce ze zemského stínu. Úkaz je pozorovatelný i pouhým okem, pozorování dalekohledem je však mnohem zajímavější. Přijďte se podívat na hvězdárnu.
Hvězdárna ve Zlíně bude pro pozorování zatmění Měsíce otevřena od soboty 22:00 do neděle 02:00 hodin SEČ.

P?ednáška "Pod spole?nou oblohou"
pondělí 5.3.2007 od 18.00 do 20.00
přednáší: Ladislav Šmelcer vstupné: 40 K?
Přednáška je určena zájemcům o studium přírodních věd, v tomto případě z oblasti astronomie a pozorování proměnných hvězd. Ladislav Šmelcer z hvězdárny ve Valašském Meziříčí seznámí posluchače se základními pojmy z tohoto oboru. Další částí projektu bude víkendový pobyt vybraných zájemců na hvězdárně ve Valašském Meziříčí a na Slovensku v Hlohovci, kde proběhnou další přednášky a ukázky praktické práce s astronomickými přístroji. Pro vážné zájemce je otevřena i možnost účasti na mezinárodním semináři Bezovec na Slovensku.

Herní klub Albireo LXIX
úterý 6.3.2007 od 18.00 do 22.00
pořádá: Albireo (Martin a Martin) vstupné: 20 K?
Deskové hry pro všechny věkové skupiny.

P?ednáška "Jemen I – Horami tajemných pevností"
čtvrtek 8.3.2007 od 18.00 do 20.00
přednáší: Robert Bazika vstupné: 40 K?
Zhlédněte propagační letáček.

Vernisáž výstavy Daniely Mikuláškové-Kopkové
sobota 10.3.2007 od 17.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné:
Daniela Mikulášková se narodila v Bruntále. Vystudovala na FF UP v Olomouci obor česká filologie a výtvarná výchova. Diplomovou práci zpracovala na téma Krajina (olejomalba) u akad. malíře doc. Jiřího Krtičky. Na FAVU v Brně studovala enviroment a konceptuální tendence v ateliéru Vladimíra Merty.
Kromě výtvarného umění věnuje i spoustu času hlubšímu poznání judaismu.
Po kurzech hebrejštiny na Židovské obci v Praze strávila dva roky v Izraeli. Nyní žije s manželem Ondřejem v Brně a v současné době je na mateřské dovolené se dvěma dcerami Karolínkou a Markétkou.

Danielina nová výtvarná kolekce pracuje s jiným výtvarným materiálem. Je to však stále obraz, dvojrozměrný artefakt, co Daniela tvoří. Jen způsob je jiný. Dříve hutná temperová a olejová barva, později kusy barevných plastů – leukoplastí, petlahví, kombinované s textiliemi na lepenkovém podkladu, dnes malířské plátno prošité bavlnkami. A vždy osobitá evokace hlubokého prostoru – vytvářena byla barvou, která se občas stávala hutnou hmotou, a pak byl obraz podobný plastické mapě, na koláži se objevil prostor skutečný vyvolávající však dojem prostoru daleko hlubšího. Dnes prazvláštní hra podkladu z plátna s barevnými liniemi – nitěmi tenčími nebo hrubšími. Podklad je někdy monochromní, jindy autorka používá zbytek starého ubrusu či jiné textilie uchovávající dávné tištěné či vyšité ornamenty.

Za ta léta, co Daniela tvořila, její vlastní život dostál mnohých změn. Narodily se jí dvě dcery, stala se „ženou v domácnosti“. Její tvorba však jakoby stále pomalu a logicky postupovala po jedné jasné linii, nepřerušena žádnými neobvyklými změnami, skoky nenavazující na předchozí. Je to dáno povahou tvorby, která sleduje niternou cestu a snad jí i je. Autorka sama říká, že v tvorbě zůstává stále sama, je to jediný prostor, kde může být naprosto svobodná, neovlivněná vnějšími tlaky. Daniela nikdy neměla touhu tvořit „moderně“, zapojovat se do aktuálního výtvarného dění, uspět v očích veřejnosti. Její tvorba je a byla vždy vnitřní výpovědí a často i neodbytnou nutností.

Nová kolekce se námětově vrací k některým starším věcem, jindy nachází témata nová. Nejstarší věci této kolekce – monochromní, převážně v červené barvě, představují krajiny, v některých obrazech zjednodušené až na geometrický tvar. Tyto náměty Daniela tvořila již dávno. V novém materiálovém zpracování však nabývají jiné dimenze. Každý „tah“, tady šitá čára, je daleko zřetelnější. Hledání správného tvaru (nebo hledání cesty), zmatek, a pak naděje, prosakuje z prvních pláten, jakási nejasnost a někdy až úmorná touha najít… Samotné šití je často fyzicky namáhavé, přesto autorka šije po nocích a v každou volnou chvilku, kterých není moc a tuto fyzickou práci a s ní spojenou námahu jakoby obrazy vyjevovaly.

Teplý, na dotek příjemný materiál textilní však často kontrastuje s hranatostí tvarů a ostrostí linií a jakousi zvláštní drsností a pustotou objevující se v mnoha obrazech s rozličnými náměty. Ponořím-li se do obrazu, mívám dojem, že procházím zasněženou krajinou, jsem sama a ta osamělost se mi zavrtává do kůže jako chlad bezslunečné zimy, vidím jen šedou prázdnotu, ale stále hledám…

Tento dojem se vztahuje i na další, tématicky odlišnou část kolekce – na „rty“. Už samotné téma nabízí představu čehosi blízkého, hluboce důvěrného. Mýlíme se. Rty (často zabírající celou plochu obrazu) jsou jen obrysem, v němž se odehrává cesta linií, kopce, osamělá cesta, záblesky světla mezi stromy. A nebo voda, vlny a moře, jeho klidná hladina, prázdnota…obloha…nebe…nic.

Tvorba, je-li skutečným výrazem autorovy duše, a to u Daniely bezpochyby je, nemůže zůstat neovlivněna životními událostmi. Výběr materiálu a výtvarné metody – textilie a šití, pravděpodobně odráží domov, s jeho přívlastky tepla, skutečného i citového, místa uchovávání rodinné historie – zbytky starých textilií, i připomínky domácích ručních prací (dnes už ne tak častých) šití a vyšívání. Způsob práce – mohu kdykoliv přestat a kdykoliv znovu začít, ne jako např. při malbě, je také dán současným denním žitím. Avšak obsah odráží něco navíc – něco, co je společné každému životnímu období, něco, co prochází celým životem a možná vede od narození až k smrti.
Autorka textu: MgA. Andrea Bakalová

Výstava potrvá do 13.4.

Vernisáž výstavy: "Historie astronomie v regionech"
sobota 17.3.2007 od 17.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné:
Výstava je zapůjčena z hvězdárny ve Valašském Meziříčí.

Výstava bude přístupná v knihovně a bude otevřena do konce května.

Herní klub Albireo LXX
úterý 20.3.2007 od 18.00 do 22.00
pořádá: Albireo (Martin a Martin) vstupné: 20 K?
Deskové hry pro všechny věkové skupiny.

P?ednáška "Jemen II – Zemí královny ze Sáby"
čtvrtek 22.3.2007 od 18.00 do 20.00
přednáší: Robert Bazika vstupné: 40 K?
Zhlédněte propagační letáček.

P?ednáška "Temná hmota a energie v nekone?nosti vesmíru"
pondělí 26.3.2007 od 19.00 do 21.00
přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: 25 K?
Studiem temné hmoty pohybující galaxiemi a energie odpovědné za rozpínání vesmíru se dnes již zabývá experimentální astronomie. Tyto fenomény už nejsou jen teoreticky předpovídány, astronomové již vytvořili první prostorové mapy rozložení temné hmoty. V přednášce se podíváme až na samý konec vesmíru, proběhneme se po Möbiově rotopedu a oslavu rozžehneme přípitkem z Kleinovy láhve.

Plakát nekonečné kratochvíle nabízející.

ZAS: Výro?ní ?lenská sch?ze Zlínské astronomické spole?nosti
sobota 31.3.2007 od 14.00 do 18.00
pořádá: Členové ZAS vstupné: ?lenský p?ísp?ve

Novinky, zprávy

Nedestruktivní detekce foton?
vloženo: 18.3.2007
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem: Petr Kulhánek: Umíme nedestruktivně detekovat jednotlivé fotony?
Součástí bulletinu je animace "Tepelné záření", která byla přidána do sekce ANIMACE.
Přeji hřejivé počtení.

Zároveň byly v sekci ASTROFYZIKA aktualizovány údaje o měsících a magnetosférách planet Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Také byly aktualizovány údaje o trpasličí planetě Pluto.

Projekt COSMOS
vloženo: 10.3.2007
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem: Ivan Havlíček: První časoprostorová mapa temné hmoty – projekt COSMOS.
Součástí bulletinu je animace Mapy temné hmoty, která byla přidána do sekce ANIMACE.
Přeji příjemné počtení.

Globální oteplování
vloženo: 5.3.2007
Na adrese - www.chmi.cz/klim-zmena.pdf si můžete přečíst o současném stavu klimatu Zeměkoule s přihlédnutím ke střední Evropě - "Klimatická změna na počátku 21. století a její předpokládaný další vývoj" (Stanovisko Českého hydrometeorologického ústavu).

Podrobnější informace lze nalézt v Summary for Policymakers na stránce http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf, v průběhu nejbližších měsíců a po technické úpravě dokumentů bude na http://www.ipcc.ch/ k dispozici Technical Summary a celá zpráva „Climate Change 2007: The Physical Science Basis“, včetně obsažné grafiky a velmi podrobného seznamu recenzované literatury, čítající několik tisíc odkazů k jednotlivým tématům.

Svítící oblaka
vloženo: 4.3.2007
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem: Filip Přibyl: AIM – pohled shůry na svítící oblaka.
Součástí bulletinu je videonahrávka nočních svítících oblaků, která byla přidána do sekce ANIMACE.
Přeji rozsvícené zahledění.

Vulkány na M?síci
vloženo: 23.2.2007
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem: Meteorit NEA 003-A – svědectví o pozdní vulkanické aktivitě na Měsíci.
Součástí jsou videa z odběru vzorků na povrchu Měsíce kosmonauty mise Apollo 17.
Přeji příjemné čtení.

Aktualizace Galerie
vloženo: 15.2.2007
Do GALERIE byly přidány tři nové sekce:
záznam z vernisáže 9. SALONU OA včetně pohádky o domě napadeném krtkem, která proběhla sálem v sobotu 10.února,
prozatím jen část fotografií z koncertu seLFbrush, který rozezvučel hvězdárnu 7.února
a fotky z koncertu Jana Buriana z 30.ledna.
 
Dnes je pátek 12.4.2024, 23.21 (103. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster