Nová hvězdárna ze severu
Program, archiv
Kontakt, dotazy
Galerie
Plakáty
Zlínská hvězdárna
prohlídka (nové okno)
kde nás najdete
vybavení
historie
Stará hvězdárna
prohlídka
historie
kronika
Pro veřejnost
pozorování
přednášky
kroužky
astrotábor
Messierův maraton
další akce, OSUD
Pro školy, skupiny
objednání pořadu
nabídka využití sálu
Společnost ZAS
odborná činnost
CCD pozorování
ZAS v číslech
pro členy ZAS
Ke stažení
Odkazy

Činnost ZAS podporuje Petr Stuchlík.

Archiv starších akcí a novinek

Vyberte si požadovaný rok nebo měsíc, ve kterém se buď konala hledaná akce anebo ve kterém novinka pozbyla svou platnost:

2004  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2005  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2006  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2007  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2008  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2009  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2010  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2011  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2012  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2013  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2014  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2015  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2016  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2017  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2018  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2019  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2020  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2021  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2022  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2023  –  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
2024  –  01  02  03  04  05  

Program

P?ednáška "Co zp?sobuje malá nicka?" aneb význam výzkumu neutrin pro naše poznání vesmíru
pátek 2.11.2007 od 18.00 do 20.00
přednáší: RNDr. Vladimír Wagner, CSc. vstupné: 40 K?
Neutrina jsou všude kolem a dokonce nás neustále prostupují. Svými neutriny nás ozařuje Slunce, spousta neutrin vzniká při průchodu kosmického záření atmosférou naší planety, někdy dokonce Zemi osprchuje svými neutriny vzdálená supernova a neustále se naše planeta koupe v neutrinech reliktních, která pochází až z počátků Velkého třesku. Přesto patří mezi nejhůře polapitelné trofeje mezi elementárními částicemi. A tak se vědci při jejich zkoumání stávají potápěči, polárníky či jeskyňáři. I přes značné úsilí dodnes nevíme jistě, kolik vlastně neutrina v klidu váží. Nevíme dokonce, zda se jednotlivé druhy neutrin přeměňují mezi sebou a jak dalece se od sebe liší neutrino a jeho zrcadlový obraz v antisvětě. Přesto nám už neutrina o sobě a svém vlivu na vesmír, ve kterém žijeme, řekla hodně. Stála u počátků našeho pochopení podstaty částic a sil mezi nimi, které na konci tisíciletí vyvrcholil v dovršení tzv. „standardního modelu“. Na začátku nového tisíciletí jsou pak průzorem, kterým můžeme vidět za něj na cestu k úplnému sjednocení popisu hmoty a jejích interakcí.

Plakát se Sluncem neutrinovým.

Vernisáž fotografií Pavla Barana "Císa?ský ?ez"
sobota 3.11.2007 od 17.00
pořádá: Ing. arch. Ivan Havlíček vstupné: zdarma
Černobílé fotografie MUDr. Pavla Barana.
Věta "doktor X.Y. má zlaté ruce. Udělal mi císařský řez a zachránil naše dítě" není pravdivá. Zdraví a život dítěte zachránil ten, kdo o operaci včas a správně rozhodl - a pak "zlaté ruce" celého teamu na operačním sále.
O tom mají vyprávět mé fotografie.

Plakátopozvánka na výstavu.

Výstava potrvá do 6.12.

Ve?er deskových her
úterý 6.11.2007 od 17.00 do 22.00
pořádá: Ing. Martin Jurásek vstupné: 20 K?
Deskové hry pro všechny věkové skupiny.

P?ednáška "Alžírskem se samopalem"
čtvrtek 8.11.2007 od 18.00 do 20.00
přednáší: ing. Robert Bazika vstupné: 40 K?
Neobvykle pojatá cestopisná přednáška zlínského cestovatele ing. Roberta Baziky.

P?ednáška "Binokulární dalekohledy"
pátek 16.11.2007 od 18.00 do 20.00
přednáší: ing. Jan Kolá?, CSc. vstupné: 25 K?
Binokulární dalekohledy jsou něco úplně jiného než běžné astronomické dalekohledy, kterými je vybavena každá hvězdárna. Mít pro každé oko vlastní objektiv je zkušenost, kterou pokud uděláte, už nikdy neopustíte. Zvlášť pokud ty objektivy mají průměr nad 20 cm...
Jan Kolář je elektrotechnikem vládnoucím radiotelevizním vysílačům, staví astronomickou optiku, vyzná se ve hvězdách a kdybychom měli na hvězdárně piáno, určitě by nám na něj závěrem přednášky zahrál.

Binokulární plakát.

P?ednáška "Nejmohutn?jší exploze ve vesmíru?" aneb záhada vzniku záblesk? gama
pátek 23.11.2007 od 18.00 do 20.00
přednáší: RNDr. Vladimír Wagner, CSc. vstupné: 40 K?
Objev záblesků záření gama mají na svém kontě špionážní družice. Byly objeveny družicemi Vela, které hledaly testy jaderných bomb. Ukázalo se, že jde o jedny z nejzáhadnějších jevů ve vesmíru a jejich původ není úplně objasněn ani v současnosti. V posledních letech se podařilo identifikovat několik optických protějšků těchto záblesků gama a potvrdit, že alespoň část z nich je v obrovských vzdálenostech. Jedná se tak o jedny z energetičtějších dějů ve vesmíru a původce záblesku gama v jeho průběhu vyzařuje energii, která je srovnatelná s energií vyzařovanou všemi ostatními objekty v námi pozorované části vesmíru. V poslední době naše znalosti o těchto jevech značně vzrostly a zdáme se být velice blízko řešení této záhady. Předpokládá se, že původ záblesků gama je spojen s objekty, které obsahují hmotu s velmi vysokou hustotou. Mohly by to být vybuchující supernovy, neutronové hvězdy nebo černé díry. Přednáška je věnována přehledu našich současných experimentálních znalostí o záblescích gama a rozboru hypotéz věnovaných jejich původu.

Explodující gamaplakát.

Jaký byl letošní ASTROTÁBOR?
sobota 24.11.2007 od 16.00 do 20.00
pořádá: Michal Petráš vstupné: uzav?ená akce
Vzpomínkové odpoledne pro účastníky Astrotábora se spoustou fotek, zábavy a videa. Víte, že letos se konal tábor již po dvacáté?
Akce je určena pro účastníky a jimi pozvané přátele.

P?ednáška "Už Fritz Zwicky..."
aneb enfant terrible astrofyziky 20. v?ku
pátek 30.11.2007 od 18.00 do 20.00
přednáší: Mgr. Ji?í Holuša vstupné: 40,- K?
Mgr. Jiří Holuša k nám přijede z Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě pronést přednášku o zakladateli moderní astrofyziky.

Plakát s neutronovou hvězdou, kterou předpověděl Fritz Zwicky.

Novinky, zprávy

Bikukr v GALERII
vloženo: 19.11.2007
Do Galerie byly přidány fotografie z přednášky Jana Koláře o binokulárních dalekohledech proběhnuvší sálem 16.11.

Exotické mezony a baryony.
vloženo: 19.11.2007
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Exotické mezony a baryony – objev prvního nabitého tetrakvarku?
Součástí bulletinu je klip Kvark-gluonové plazma.
Přeji příjemné čtení.

Aktualizace GALERIE
vloženo: 10.11.2007
Do Galerie byly přidány fotografie z vernisáže výstavy fotografií MUDr. Pavla Barana proběhnuvší sálem 3.11. a něco málo pro připomenutí přednášky O neutrinech, kterou 2.11. proslovil RNDr. Vladimír Wagner.

Meteorit v Peru.
vloženo: 9.11.2007
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem Jakub Haloda: Dopad meteoritu v Peru v září 2007. Součástí bulletinu je klip ukazující kráter po dopadu meteoritu.
Přeji příjemné čtení.

NuSTAR, ?erné díry a bílá místa.
vloženo: 2.11.2007
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem Jiří Kracík: NuSTAR, černé díry a bílá místa poznání. Součástí bulletinu je animace Gama záblesk – osamělá hvězda
Přeji příjemné čtení.

Kometa 17P Holmes extrémn? zjasnila, je vid?t okem.
vloženo: 26.10.2007
Na severní obloze máme výjimečnou možnost spatřit opravdu jasnou kometu 17P Holmes. 24. října 2007 u ní došlo k superoutburstu. Tím se ze slabého objektu (kolem 17. magnitudy) stal objekt viditelný pouhým okem s jasností kolem 2,5 magnitudy. Kometa navíc stále jestě zjasňuje! Více se dozvíte v článku Jiřího Srby ze Společnosti pro meziplanetární hmotu.

Nyní se na stránkách www.spaceweather.com nacházi nový snímek, na kterém má kometa nazlátlou barvu a vypadá jako pavoučí kokon, nebo zlatavá planeta se zelenou atmosférou.
Podle spaceweather.com je zlatavá barva způsobena odrazem slunečního světla o silnou slupku vyvrženého materiálu komety do prostoru. Také jsou již znatelné měníci se rozměry komy - ta expanduje a vytváří nazelenalé halo způsobené běžnými chemickými látkami v komě (dvouatomový uhlík a kyanogen). Kometa, zdá se, dosahuje pořád 2. hvězdné velikosti. Podle téhož článku někteří pozorovatelé hlásí protahující se komu (možná vznikající chvost). U nás stále hrozí špatné počasí, i když snad by se měly v průběhu pátku objevit lokálně protrhaná oblaka. Snad budeme mit štěstí.
Podle podkladu Petra Horálka rozeslal Pavel Suchan.

Double Star, Grünberg a Fert.
vloženo: 26.10.2007
Vážení čtenářové, právě vyšel nový ALDEBARAN BULLETIN s článkem Petr Kulhánek: Mise Double Star ukončena! Součástí bulletinu je zvuková nahrávka chóru v magnetosféře Země.

Do sekce SLAVNÍ byly přidány životopisy nositelů Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2007 Petera Grünberga a Alberta Ferta. Oba získali cenu za objev obří magnetorezistence.

Přeji povzbudivé čtení při poslechu hudby sfér.

Budoucnost ke stažení.
vloženo: 25.10.2007
Do sekce Ke stažení byla přidána přednáška Budoucnost lidstva v kosmickém prostoru (130 MB), která byla na hvězdárně proslovena v pondělí 15.10.

Wagnerovy p?ednášky z fyziky
vloženo: 1.10.2007
Fyzikální přednášky o urychlovačích, antisvětě, gamazáblescích a neutrinech, které proslovil či teprve prosloví RNDr. Vladimír Wagner, CSc., lze nalézt a stáhnout k dalšímu studiu na adrese Ústavu jaderné fyziky AVČR.
 
Dnes je středa 29.5.2024, 22.46 (150. den v roce) kontakt: zas@zas.cz, webmaster